Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2018 z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w okresie od 26 lutego do  23 marca 2018 roku przeprowadzone będą wybory uzupełniające do Senatu, wg następującego terminarza wyborów.

Terminarz wyborów uzupełniających do Senatu

  1. 26 lutego 2018r. -900  -1400 - Zgłaszanie kandydatów do senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
    Druk w celu zgłoszenia kandydata należy pobrać ze strony http://sum.edu.pl/pliki-do-pobrania-wybory i dostarczyć go osobiście
    Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w siedzibie Uczelnianej Komisji Wyborczej w Katowicach ul. Poniatowskiego 15, pok.nr 3.
  2. 26 lutego 2018r. – godz. 1500 – ogłoszenie listy kandydatów do senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi- http://sum.edu.pl/komunikaty-ukw
  3. 5 marca 2018 r. – I tura wyborów
  4. 12 marca 2018 r.  – ewentualna II tura wyborów
  5. kolejne tury wyborów do dnia 23 marca 2018 r.

lokale wyborcze w poszczególnych okręgach będą czynne od godziny 900 do 1400

 

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło


 [Przesłano przez: Robert Kubina]