Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku przeprowadzonych w dniu 13 września 2017r. wyborów kandydatami na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na XII kadencję trwającą od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. wybrani zostali:

  1.       Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
  2.       Prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
  3.       Dr n. med. Elżbieta Mizgała-Izworska
  4.       Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło


[Przesłano przez: Robert Kubina]