Komunikat nr 16
z dnia 21.12.2015 r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

           

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zakończyły się wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów z wszystkich grup społeczności akademickiej.
 Skład Uczelnianego Kolegium Elektorów liczy 629 osób, w tym:
- wszyscy profesorowie i doktorzy habilitowani (stan na dzień 16.12.2015 r. - 347),
-  nauczyciele akademiccy niebędący profesorami i doktorami habilitowanymi w liczbie 121,
-  studenci i doktoranci w liczbie 129,
- pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi w liczbie 32,
co jest zgodne z podjętą w dniu 22.10.2015 r. Uchwałą Nr 7/2015 Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 
Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło