Komunikat nr 10/2015
z dnia 03.12.2015r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Uczelniana Komisja Wyborcza informuję, że w terminie regulaminowym wpłynęła 1 karta zgłoszeniowa Kandydata na funkcję Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2016-2020.

Po sprawdzeniu poprawności złożonego wniosku Uczelniana Komisja Wyborcza Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach stwierdza, że Kandydatem na funkcję Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2016-2020 jest:

prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

                  

 

                                                                                                                                                                           Przewodnicząca                                       

                                                                                                                Uczelnianej Komisji Wyborczej                        

                                                                                                                                                          prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło