Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Komunikat Nr 6/2019

Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 3 grudnia 2019 r.


Dotyczy: lokalizacji lokali wyborczych

działając w oparciu o § 13 ust. 2 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę lokali wyborczych, w których można oddać głos na kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów

 1. Rektorat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice; parter sala Senatu
 2. Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
  Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze; III piętro pok. 303
 3. Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach
  ul. Medyków 18, 40-752 Katowice; Parter pok. nr 6 - budynek D3
 4. Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
  ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec; Parter pok. 001 (sala komputerowa)
 5. Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
  ul. Medyków 12c, 40-752 Katowice; pok. 106 - Centrum Dydaktyczne
 6. Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
  ul. Piekarska 18 i 20, 41-902 Bytom; parter pok. 010

 

Lokale wyborcze czynne będą 9 grudnia 2019 r. w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

                                                                                              Przewodnicząca        

Uczelnianej Komisji Wyborczej

                                                                              Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska Fiolka

 

Uchwała Nr 5/2019 
Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 4 kwietnia 2019 r.


w sprawie: doręczonego w dniu 26 marca 2019 r. pisma zatytułowanego jako „protest wyborczy”

Na podstawie § 72 ust. 5 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Uczelniana Komisja Wyborcza 
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Stwierdzić brak podstaw i uprawnień Uczelnianej Komisji Wyborczej do przyjęcia i rozpoznania pisma zatytułowanego „Protest wyborczy” złożonego w dniu 26 marca 2019 r. przez grupę Senatorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
2. Pozostawić pismo zatytułowane „Protest wyborczy” złożony w dniu 26 marca 2019 r. przez grupę Senatorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach bez dalszego biegu.
3. Przyjąć stanowisko Uczelnianej Komisji Wyborczej w uzasadnieniu do Uchwały, które stanowi Załącznik Nr 1.
4. Postanawia przekazać w celach informacyjnych pismo zatytułowane „Protest wyborczy” złożony w dniu 26 marca 2019 r. na ręce Przewodniczącego Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – JM Rektora wraz z niniejszą Uchwałą i jej uzasadnieniem.
5. Postanawia opublikować Uchwałę wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej Uczelnianej Komisji Wyborczej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej

Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka 

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr 5/2019 
z dnia 4 kwietnia 2019r. 
UKW

Uczelniana Komisja Wyborcza, po zapoznaniu ze stanowiskiem prawnym sporządzonym przez Kancelarię Prawną świadczącą obsługę prawną na rzecz Śląskiego Uniwersytetu medycznego w Katowicach pozostawia bez dalszego biegu pismo zatytułowane jako „protest wyborczy” złożone w dniu 26 marca 2019 r. przez grupę Senatorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (nie wszyscy czytelnie oznaczeni) w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Rady Uczelni, uzasadniając jak niżej Komisja stwierdza, że brak jest podstaw prawnych do złożenia pisma oznaczonego jako „protest wyborczy”, a tym samym jego rozpatrzenia tak pod względem formalnym, jak i merytorycznym .

Podkreślić należy, że proces zmierzający do wyłonienia kandydatów do pierwszej Rady Uczelni nie mieści się w dyspozycji § 70 i nast. Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uchwalonego w dniu 14 czerwca 2006 r. z późn. zm., a nadto ustawodawca (art. 19 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) posługuje się terminem powołanie członków do składu Rady Uczelni, a zatem odmiennie, jak w przypadku wyborów innych organów Uczelni (Senat, Rektor). Nadto uwzględniając zawarte w treści stanowiska prawnego argumenty UKW uznaje, że nie jest właściwa ani jakikolwiek inny Organ Uczelni do rozpatrzenia przedmiotowego pisma.

Niezależnie od powyższego UKW po zapoznaniu z przedstawioną przez Przewodniczącą informacją o podjętych przez JM Rektora działaniach zmierzających do ponownego umożliwienia złożenia zgłoszeń kandydatów do Pierwszej Rady Uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pozbawionych braków formalnych, członkowie Komisji przyjmują z satysfakcją takie działania, jako wyraz wyjścia naprzeciw wszystkim Senatorom i społeczności akademickiej.

 

[Przesłano przez: Robert Kubina]

 

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku przeprowadzonych w dniu 5 marca 2018r. wyborów uzupełniających do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2016-2020 z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybrany został:

 1.       Mgr Marcin Chabior

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło

 [Przesłano przez: Robert Kubina]

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w ramach przeprowadzanych wyborów uzupełniających zgłoszono następujących kandydatów do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2016-2020 z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Mgr inż. Marcin Chabior

Mgr Anna Kuc

Mgr Katarzyna Szafrańska-Przybyła

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło

[Przesłano przez: Robert Kubina]

Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2018 z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w okresie od 26 lutego do  23 marca 2018 roku przeprowadzone będą wybory uzupełniające do Senatu, wg następującego terminarza wyborów.

Terminarz wyborów uzupełniających do Senatu

 1. 26 lutego 2018r. -900  -1400 - Zgłaszanie kandydatów do senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Druk w celu zgłoszenia kandydata należy pobrać ze strony http://sum.edu.pl/pliki-do-pobrania-wybory i dostarczyć go osobiście
  Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w siedzibie Uczelnianej Komisji Wyborczej w Katowicach ul. Poniatowskiego 15, pok.nr 3.
 2. 26 lutego 2018r. – godz. 1500 – ogłoszenie listy kandydatów do senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi- http://sum.edu.pl/komunikaty-ukw
 3. 5 marca 2018 r. – I tura wyborów
 4. 12 marca 2018 r.  – ewentualna II tura wyborów
 5. kolejne tury wyborów do dnia 23 marca 2018 r.

lokale wyborcze w poszczególnych okręgach będą czynne od godziny 900 do 1400

 

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło


 [Przesłano przez: Robert Kubina]

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2020

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.