Studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie ryzkiem zdrowotnym kierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia. Absolwent kierunku zarządzanie ryzkiem zdrowotnym w trakcie studiów drugiego stopnia uzyskuje poszerzoną, interdyscyplinarną wiedzę z obszaru nauk społecznych i medycznych. Takie ukierunkowanie daje absolwentom niezbędne narzędzia do skutecznego uczestniczenia w rozwiązywaniu różnych problemów zdrowotnych.

Absolwent kierunku zarządzanie ryzykiem zdrowotnym będzie znał systemy zarządzania ryzykiem oraz infrastrukturę informatyczną gromadzenia, przetwarzania i analizy zarówno danych epidemiologicznych jak i środowiskowych. Będzie potrafił wskazać i zastosować w praktyce metody identyfikacji czynników ryzyka zdrowia, a także wskazać i zastosować metody obliczania zagrożenia wynikającego z narażenia populacji na zanieczyszczenia powszechnie występujących w środowisku. Absolwent będzie potrafił zastosować narzędzia prawne, tworzone i uruchamiane w celu  kontroli i monitorowania bezpieczeństwa zdrowia społeczeństwa. Posiądzie wiedzę w zakresie prowadzenia analiz ryzyka zdrowotnego dla określonych grup społecznych (dzieci, osób dorosłych, osób starszych) w oparciu o środowiskowe warunki narażenia. Będzie potrafił zaplanować działania profilaktyczne związane z remediacją terenów zanieczyszczonych lub inne rozwiązania naprawcze w środowisku bytowania człowieka, prowadzące do zmniejszenia lub likwidacji zagrożeń zdrowia jednostki, bądź populacji. Student w trakcie studiów może wybrać jedną z następujących specjalności:

  1. zarządzanie ryzykiem zdrowotnym,
  2. zdrowie środowiskowe i profilaktyka chorób środowiskowozależnych.