Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Kierunek zdrowie publiczne oparty jest o nowoczesny, przebudowany program kształcenia, przygotowany z myślą o zapewnieniu systemowi ochrony zdrowia profesjonalnych kadr dobrze przygotowanych do realizacji zadań na rzecz zdrowia. Studenci mają możliwość wyboru jednej z czterech specjalności:

1. Epidemiologia i biostatystyka

Specjalność epidemiologia i statystyka medyczna stanowi odpowiedź na nowe wyzwania i zagrożenia zdrowotne oraz potrzebę stałej kontroli stanu zdrowia populacji. W ramach programu przekazywane są wiedza i umiejętności w zakresie prowadzenia badań, statystycznej analizy i interpretacji danych epidemiologicznych i medycznych, monitorowania sytuacji zdrowotnej w kraju i na świecie oraz rozwiązywania problemów w obszarze zdrowia publicznego. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w jednostkach nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jednostkach administracji publicznej ds. zdrowia publicznego, jednostkach realizujących ubezpieczenia zdrowotne oraz działach metodyczno-organizacyjnych d/s statystyki i epidemiologii zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto uzyskaną wiedzę i umiejętności absolwenci mogą wykorzystać w każdej instytucji, której celem jest zbieranie, analiza i interpretacja danych medycznych.

2. Higiena dentystyczna,

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od kilku lat prowadzi kształcenie studentów w ramach specjalności Higiena Dentystyczna, która cieszy się każdego roku dużym zainteresowaniem. Zajęcia praktyczne odbywają się w super nowoczesnej sali fantomowej Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu,, a praktyki zawodowe są realizowane w Akademickim Centrum Stomatologicznym w Bytomiu. Studia na kierunku Higiena dentystyczna przygotowują przyszłego absolwenta do wykonywania samodzielnie zabiegów higieniczno-profilaktycznych, takich jak: skalingi, piaskowanie, polerowanie, lakowanie i lakierowanie zębów oraz zabiegów kosmetycznych uzębienia, takich jak wybielanie, a także prowadzenia edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej wśród dzieci i młodzieży a także rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych. Ukończone studia dają także kompetencje opracowywania i zarządzania projektami i programami zdrowotnymi. W trakcie studiów uczy się też pracy zespołowej, w systemie tzw. „na cztery ręce" gdzie higienistka/higienista asystuje lekarzowi przy wszystkich zabiegach z pacjentem.

3. Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia,

Specjalność organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy, który w związku z nowymi wyzwaniami i zagrożeniami zdrowotnymi potrzebuje absolwentów przygotowanych do profesjonalnego zarządzania w jednostkach ochrony zdrowia. Ograniczona ilość środków przeznaczonych na opiekę zdrowotną w Polsce stawia przed zarządzającymi nowe wyzwania, na które odpowiedzią jest efektywne wykorzystanie zasobów finansowych i ludzkich. W ramach programu przekazywane są wiedza i umiejętności nie tylko w zakresie zarządzania, ale też w zakresie prawnym, administracyjnym i finansowym. Studenci uczą się rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami w zakresie realizacji podstawowych funkcji zarządzania przedsięwzięciami w organizacjach, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w podmiotach leczniczych, a także jednostkach administracji publicznej.

4. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Środowisko pracy jest miejscem, w którym potrzebny jest specjalista zdrowia publicznego. Zgodnie z Kodeksem pracy, każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Z Kodeksu pracy wynika także konieczność utworzenia w zakładach pracy służby BHP. Nadzór nad warunkami pracy, dokumentowanie ryzyka zawodowego, analiza chorób zawodowych i wypadków przy pracy oraz zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wymaga zatrudnienia specjalistów, którzy ukończyli studia pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie „Bezpieczeństwo i higiena pracy". Specjalność „Bezpieczeństwo i higiena pracy" na studiach pierwszego i drugiego stopnia daje pełne kwalifikacje i formalne podstawy do zatrudnienia w służbie BHP, w charakterze inspektorów i specjalistów ds. BHP (Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2468). Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta nie tylko w ramach służby BHP ale także w jednostkach nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jednostkach administracji publicznej, w certyfikowanych laboratoriach badawczych oraz firmach konsultingowych w dziedzinie BHP. Zarówno studia pierwszego, jak i drugiego stopnia nadają także pracodawcom zatrudniającym do 20 osób uprawnienia do pełnienia roli inspektora BHP w swoim przedsiębiorstwie.

Program kształcenia studentów wszystkich specjalności obejmuje wspólny i jednorodny blok zajęć reprezentujących przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe. Program kształcenia w ramach przedmiotów specjalizacyjnych uwzględnia specyfikę specjalności.

Wszystkie wymienione specjalności dają absolwentom możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających zatrudnienie w instytucjach i organizacjach wyznaczonych do realizacji wskazań „Europejskiego Raportu Zdrowia 2012: Droga do osiągnięcia dobrostanu" i polityki ramowej „Zdrowie 2020". Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w zakładach opieki zdrowotnej oraz w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Informacje dla kandydatów:

Studia stacjonarne - https://kandydat.sum.edu.pl/index.php?r=artykul/view&id=349
Studia niestacjonarne - https://kandydat.sum.edu.pl/index.php?r=artykul/view&id=362

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.