Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach kształceni są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:

 1. zdrowie publiczne,
 2. dietetyka,
 3. bezpieczeństwo i higiena pracy,
 4. koordynator medyczny.

oraz w trybie stacjonarnym na kierunku:

 1. zarządzanie ryzykiem zdrowotnym.

Każdy z kierunków przewiduje dwustopniową ścieżkę edukacji i daje możliwość dalszego kształcenia na studiach doktoranckich (studiach trzeciego stopnia).
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent otrzymuje tytuł licencjata
Po zakończeniu kształcenia na studiach drugiego stopnia absolwent otrzymuje tytuł magistra
Studenci mają prawo wyboru jednej z licznych specjalności zarówno podczas studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia na wszystkich kierunkach studiów. Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiada również szeroką ofertę studiów podyplomowych.

Kierunki studiów i oferowane specjalności:

Kierunek - Zdrowie Publiczne:

 • studia stacjonarne I stopnia:
  • epidemiologia i biostatystyka
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
  • higiena dentystyczna
 • studia niestacjonarne I stopnia:
  • epidemiologia i biostatystyka
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
  • menedżer ochrony zdrowia
 • studia stacjonarne II stopnia:
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • menedżer ochrony zdrowia
  • koordynator w opiece onkologicznej
  • zdrowie środowiskowe i profilaktyka chorób środowiskowozależnych
 • studia niestacjonarne II stopnia:
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • menedżer ochrony zdrowia
  • koordynator w opiece onkologicznej
  • zdrowie środowiskowe i profilaktyka chorób środowiskowozależnych

Kierunek – Dietetyka:

 • studia stacjonarne I stopnia:
  • dietetyka kliniczna
  • dietetyka stosowana
 • studia niestacjonarne I stopnia:
  • dietetyka kliniczna
  • dietetyka stosowana
 • studia stacjonarne II stopnia:
  • dietetyka pediatryczna
  • dietetyka onkologiczna
  • psychodietetyka
  • dietetyka w sporcie
  • dietetyka bariatryczna
 • studia niestacjonarne II stopnia:
  • dietetyka pediatryczna
  • dietetyka onkologiczna
  • psychodietetyka
  • dietetyka w sporcie
  • dietetyka bariatryczna 

Kierunek – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy: 

 • studia stacjonarne I stopnia
 • studia niestacjonarne I stopnia

Kierunek – Koordynator Medyczny:

 • studia stacjonarne I stopnia:
  • koordynator w opiece onkologicznej
  • koordynator w opiece kardiologicznej
 • studia niestacjonarne I stopnia:
  • koordynator w opiece onkologicznej
  • koordynator w opiece kardiologicznej

Kierunek – Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym:

 • studia stacjonarne I stopnia (studia w trybie piątkowo-sobotnim):
  • zarządzanie ryzykiem zdrowotnym
  • zdrowie środowiskowe/li>
 • studia stacjonarne II stopnia (studia w trybie piątkowo-sobotnim):
  • zarządzanie ryzykiem zdrowotnym
  • zdrowie środowiskowe/li>

Studia podyplomowe: