Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - Studia pierwszego stopnia – 3 lata (6 semestrów)

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jest NOWYM kierunkiem, który powstał w odpowiedzi na duże zainteresowanie specjalnością o tej samej nazwie na kierunku zdrowie publiczne. 

Zgodnie z Kodeksem pracy, każdy pracodawca, niezależnie od sektora gospodarki, ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Z Kodeksu pracy wynika także konieczność zatrudnienia inspektora lub specjalisty ds. BHP. Przemiany gospodarcze w Polsce, które rozpoczęły się w 1999 roku i zmniejszyły udział przemysłu w gospodarce narodowej, obecna specyfika rynku pracy wykorzystująca pracę zdalną oraz nowe zagrożenia w miejscu pracy takie jak: SARS-Cov-19 czy też starzenie się siły roboczej, powoduje odejście od stereotypowego łączenia BHP z aspektami technicznymi, w stronę szeroko pojętego zdrowia pracownika.

Celem utworzenia studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jest przygotowanie studentów do pracy w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza w sektorze usług, gdzie dominujące zagrożenia to czynniki psychofizyczne, biologiczne bądź ergonomiczne. Studia umożliwią absolwentom poznanie podstawowej wiedzy medycznej, prawnej, administracyjnej i psychologicznej oraz nabycie umiejętności sprawnego podejmowania działań poprawiających warunki pracy osób zatrudnionych.

W ramach kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, poza podstawowym modułem kształcenia dostarczającym wiedzy z zakresu zagrożeń środowiska pracy, prawa pracy i medycyny pracy realizowane są również takie zajęcia jak: fizjologia wysiłku fizycznego, ergonomia, promocja zdrowia w miejscu pracy, aktywne starzenie się siły roboczej czy psychospołeczne uwarunkowania zdrowia, co umiejscawia go w obszarze współczesnych wyzwań zdrowotnych. Realizacja wybranych zajęć w języku angielskim pozwoli na zwiększenie kompetencji językowych przyszłych specjalistów BHP. Warto podkreślić, że na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wydziałem Zdrowia Publicznego w Bytomiu a Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach, dla najlepszych absolwentów kierunku zaplanowano staże w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.

Dodatkowo w trakcie studiów będzie możliwość ukończenia 3 kursów, atrakcyjnych z punktu widzenia pracownika służby BHP, a mianowicie:

  • Kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • Szkolenia z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych
  • Kursu zakończonego uzyskaniem certyfikatu specjalisty ds. Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Studia zostały zaplanowane na poziomie studiów licencjackich, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym – jako wyjście naprzeciw oczekiwaniom inspektorów BHP, którzy pracują już w zawodzie.

Po ukończeniu studiów absolwenci będą posiadać pełne kwalifikacje i formalne podstawy do zatrudnienia w służbie BHP, w charakterze starszych inspektorów i specjalistów ds. BHP (Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2468). Studia nadadzą pracodawcom uprawnienia do pełnienia roli inspektora BHP w swoim przedsiębiorstwie oraz dadzą możliwość prowadzenia własnej działalności świadczącej usługi związane z BHP.

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 

"Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2023

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.