Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu prowadzi kształcenie przeddyplomowe na trzech kierunkach:

1. Kierunek lekarski (forma studiów - studia stacjonarne i niestacjonarne).
Studia trwają 12 semestrów i są realizowane w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych. Plan studiów przewiduje również praktyki zawodowe w okresie wakacyjnym. Program kształcenia jest zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy lekarza.

2. Kierunek lekarsko-dentystyczny prowadzony w języku polskim (forma studiów - studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz w języku angielskim (forma studiów - studia stacjonarne)
Studia trwają 10 semestrów i są realizowane w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych. Plan studiów przewiduje również praktyki zawodowe w okresie wakacyjnym. Program kształcenia jest zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy lekarza dentysty.

3. Kierunek ratownictwo medyczne (forma studiów - studia stacjonarne).
Studia trwają 6 semestrów i są realizowane w zakresie przedmiotów teoretycznych, przedklinicznych i klinicznych. Plan studiów przewiduje również praktyki zawodowe w okresie wakacyjnym. Program kształcenia jest zgodny z określonymi w Uchwale nr 119/2012 Senatu SUM z dnia 30.05.2012 r. (z póżn. zmianami) efektami kształcenia dla kierunku ratownictwo medyczne. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.

 

 

W roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu studiuje prawie 2.400 studentów, w tym na kierunku lekarskim 1.497 osób, na kierunku lekarsko-dentystycznym prowadzonym w języku polskim 631 osób oraz na kierunku lekarsko-dentystycznym prowadzonym w języku angielskim 69 osób. Na kierunku ratownictwo medyczne studiują 133 osoby.

Do roku akademickiego 2017/2018 na tutejszym Wydziale studia ukończyło 8.578 lekarzy i 6.297 lekarzy dentystów i stomatologów. 347 osób ukończyło kierunek ratownictwo medyczne.

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny posiadają akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej (Uchwały Prezydium Nr 414/2017 z dnia 7 września 2017 r. oraz Nr 415/2017 z dnia 7 września 2017 r.)