Na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu działają: Studium Doktoranckie oraz Kolegium Kształcenia Podyplomowego. 
Studia doktoranckie prowadzone są w systemie stacjonarnym w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinach:

a. medycyna;
b. stomatologia;
c. biologia medyczna.

Kierownikiem Studium Doktoranckiego jest Prof. dr hab. n. med. Bogna Drozdzowska. 

Studenci - kształcenie podyplomoweW roku akademickim 2018/2019 w Studium Doktoranckim studiuje ponad 180 doktorantów.

 

Kolegium Kształcenia Podyplomowego organizuje kursy specjalizacyjne w ramach specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Rocznie odbywa się średnio 55 kursów do specjalizacji, na których zostaje przeszkolonych ok. 850 osób. Kierownikiem Kolegium Kształcenia Podyplomowego w Zabrzu prof. dr hab. n. med. Urszula Godula-Stuglik.

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu posiada prawo nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny, stomatologii i biologii medycznej, jak również uprawnienia do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu naukowego.

Aktualnie Wydział ma przyznaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię naukową A.