Na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu studenci kształcą się na 4 kierunkach studiów:
1. Farmacja – jednolite studia magisterskie trwające 11 semestrów,
2. Analityka medyczna – jednolite studia magisterskie trwające 10 semestrów,
3. Biotechnologia medyczna – studia I stopnia trwające 6 semestrów,
4. Biotechnologia medyczna – studia II stopnia trwające 4 semestry,
5. Kosmetologia – studia I stopnia trwające 6 semestrów,
6. Kosmetologia – studia II stopnia trwające 4 semestry.

Kierunki prowadzone na Wydziale posiadają akredytację nadaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną (kierunek farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna).

W 2012 roku na Wydziale została przeprowadzona ocena instytucjonalna przez Polską Komisję Akredytacyjną. W wyniku tej oceny Wydział otrzymał ocenę pozytywną.

W roku akademickim 2018/2019 została przeprowadzona kolejna ocena programowa przez Polską Komisję Akredytacyjną, na kierunkach: analityka medyczna i farmacja, w wyniku której Wydział otrzymał ocenę pozytywną. Następna ocena programowa dla ww. kierunków odbędzie się w roku akademickim 2025/2026.

W roku akademickim 2018/2019 rozpoczęła się i jest w trakcie realizacji, ocena programowa dla kierunków: kosmetologia I° i II° oraz biotechnologia medyczna I° i II°.

Na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu zatrudnionych jest 170 nauczycieli akademickich, w tym: 19 profesorów i 47 doktorów habilitacyjnych.

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katowicach posiada uprawnienia:
1. do nadawania stopnia naukowego doktora
1.a. nauk farmaceutycznych – od 1987 roku,
1.b. nauk medycznych w dyscyplinie: biologia medyczna – od 1998 roku,
2. do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
2.a. nauk medycznych w dyscyplinie: biologia medyczna – od 2003 roku,
2.b. nauk farmaceutycznych – od 2013 roku,
3. do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora:
3.a. nauk medycznych w dyscyplinie: biologia medyczna,
3.b. nauk farmaceutycznych.