Na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu studenci kształcą się na 4 kierunkach studiów:
1. Farmacja – jednolite studia magisterskie trwające 11 semestrów,
2. Analityka medyczna – jednolite studia magisterskie trwające 10 semestrów,
3. Biotechnologia medyczna – studia I stopnia trwające 6 semestrów,
4. Biotechnologia medyczna – studia II stopnia trwające 4 semestry,
5. Kosmetologia – studia I stopnia trwające 6 semestrów,
6. Kosmetologia – studia II stopnia trwające 4 semestry.

Kierunki prowadzone na Wydziale posiadają akredytację nadaną przez Państwową Komisję Akredytacyjną (kierunek farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna).

W 2012 roku na Wydziale została przeprowadzona ocena instytucjonalna przez Polską Komisję Akredytacyjną. W wyniku tej oceny Wydział otrzymał ocenę pozytywną.

W roku akademickim 2018/2019 została przeprowadzona kolejna ocena programowa przez Polską Komisję Akredytacyjną, na kierunkach: analityka medyczna i farmacja, w wyniku której Wydział otrzymał ocenę pozytywną. Następna ocena programowa dla ww. kierunków odbędzie się w roku akademickim 2025/2026.

W roku akademickim 2018/2019 została przeprowadzona ocena programowa dla kierunków: kosmetologia I° i II° oraz biotechnologia medyczna I° i II°, w wyniku której Wydział otrzymał ocenę pozytywną.

Na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu zatrudnionych jest 172 nauczycieli akademickich, w tym: 19 profesorów i 42 doktorów habilitacyjnych.