Szanowni Kandydaci

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu prowadzi rekrutację na studia w języku angielskim w roku akademickim 2019/2020 na następujących kierunkach:

  •          farmacja – jednolite studia magisterskie trwające 11 semestrów
  •          biotechnologia medycznastudia I stopnia   trwające 6 semestrów

Więcej informacji dotyczących warunków rekrutacji: http://www.sum.edu.pl/homepage