W roku akademickim 2019/2020 Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu prowadzi rekrutację na studia w języku angielskim na kierunku:

  •          biotechnologia medyczna – studia I stopnia   trwające 6 semestrów

Więcej informacji dotyczących warunków rekrutacji: http://www.sum.edu.pl/homepage