Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich w Śląskim Uniwersytecie Medycznym określa Uchwała nr 53/2021 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki 2023/2024 oraz 2024/2025.

Załącznik nr 1

 

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2023/2024 określa Uchwała nr 45/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku polskim, w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, na rok akademicki 2023/2024.

Uchwała Nr 45/2022 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 29 czerwca 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 45/2022 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 29 czerwca 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/2022 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 29 czerwca 2022 r.

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2023/2024 określa Uchwała Nr 46/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku angielskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki 2023/2024.

Uchwała Nr 46/2022 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 29 czerwca 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/2022 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 29 czerwca 2022 r.