Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich w Śląskim Uniwersytecie Medycznym określa Uchwała nr 53/2021 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki 2023/2024 oraz 2024/2025.

Załącznik nr 1