Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2022/2023 określa Uchwała nr 51/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. oraz Uchwała nr 20/2022 z dnia 30 marca 2022 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku polskim, w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, na rok akademicki 2022/2023.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 51/2021
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 51/2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 20/2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 20/2022

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2022/2023 określa Uchwała nr 52/2021 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku angielskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki 2022/2023.

Załącznik nr 1
Attachment No. 1
Resolution No. 52/2021

Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich w Śląskim Uniwersytecie Medycznym określa Uchwała nr 53/2021 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki 2022/2023.

Załącznik nr 1