Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2022/2023 określa Uchwała nr 51/2021 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku polskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki 2022/2023.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Przelicznik

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2022/2023 określa Uchwała nr 52/2021 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku angielskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki 2022/2023.

Załącznik nr 1

Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich w Śląskim Uniwersytecie Medycznym określa Uchwała nr 53/2021 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki 2022/2023.

Załącznik nr 1