Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2020/2021 określa Uchwała nr 37/2019 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku polskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki 2020/2021 z późn. zm .

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Przelicznik

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2020/2021 określa Uchwała nr 38/2019 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku angielskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki 2020/2021 z późn. zm.

Załącznik nr 1