Terminarz wyborów Elektorów
do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na XII kadencję

 

8 września 2017r. -900  -1400 - Zgłaszanie kandydatów na Elektorów do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na XII kadencję z grupy nauczycieli akademickich. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w siedzibie Uczelnianej Komisji Wyborczej w Katowicach ul. Poniatowskiego 15, pok.nr 3.

8 września 2017r. – godz. 1500 – ogłoszenie  listy kandydatów na Elektorów do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego -http://sum.edu.pl/komunikaty-ukw

13 września 2017 r. – I tura wyborów (lokale wyborcze w poszczególnych okręgach będą czynne od godziny 900 do 1400)

18 września 2017 r.  – ewentualna II tura wyborów

Kolejne tury wyborów do dnia 22 września 2017 r.

 


 

KALENDARZ WYBORÓW
ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH
NA KADENCJĘ 2016-2020

 

 


I. Od 4 listopada do 6 listopada 2015r.

 

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA PRZEDSTAWICIELI GRUP SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH UCZELNI

 

1. Wydziałowe Komisje Wyborcze (siedziby Wydziałowych Komisji Wyborczych - Dziekanaty Wydziałów) w dniach od 4 do 6 listopada 2015 roku w godzinach od 900 do 1500 przyjmują zgłoszenia:

 • a) kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów spośród nauczycieli akademickich niebędących profesorami i doktorami habilitowanymi. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata,
 • b) kandydatów do Senatu spośród nauczycieli akademickich niebędących profesorami i doktorami habilitowanymi. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata,
 • c) kandydatów do Rady Wydziału spośród nauczycieli akademickich niebędących profesorami i doktorami habilitowanymi. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata,
 • d) kandydatów do Rady Wydziału spośród przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata.

 

2. Uczelniana Komisja Wyborcza (siedziba Uczelnianej Komisji Wyborczej – Katowice ul. Poniatowskiego 15 pok. 14a) w dniach 4 do 6 listopada 2015 roku od godziny 900 do 1500 przyjmuje zgłoszenia:

 • a) kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Do zgłoszenia jest wymagana pisemna zgoda kandydata,
 • b) kandydatów do Senatu spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Do zgłoszenia wymagana jest pisemna zgoda kandydata.

 


II. 16 listopada 2015r.

 

WYBORY PRZEDSTAWICIELI GRUP SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH UCZELNI NA ZEBRANIACH WYBORCZYCH

Godz.11.00

1. Wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grup:

- nauczycieli akademickich bez stopnia doktora habilitowanego,

2. Wybory do Senatu z grup:

- nauczycieli akademickich bez stopnia doktora habilitowanego,

3. Wybory do Rad Wydziałów z grup:

- nauczycieli akademickich bez stopnia doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy,

Godz. 14.00

1. Wybory do Rad Wydziałów z grup:

- pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy.

 


III. 17 listopada 2015 r.

 

WYBORY PRZEDSTAWICIELI NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI DO ORGANÓW KOLEGIALNYCH UCZELNI w 6 okręgach wyborczych -

w godzinach od 9.00 do godziny 1400

1. Wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grup:

- pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

2. Wybory do Senatu z grup:

- pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 


IV. Od 16 listopada do 30 listopada 2015 r.

 

WYBORY STUDENTÓW i DOKTORANTÓW

 • do Uczelnianego Kolegium Elektorów,
 • do Senatu,
 • do Rad Wydziałów,

Wybory przedstawicieli studentów i doktorantów organizuje i przeprowadza Samorząd Studencki i Doktorantów

 


V. Od 25 listopada do 30 listopada 2015 r.

 

TERMINY EWENTUALNYCH GŁOSOWAŃ DODATKOWYCH

 


VI. Od 1 grudnia do 3 grudnia 2015 r.

 

w godzinach od 9.00 do godziny 15.00 

Zgłaszanie do Uczelnianej Komisji Wyborczej kandydatów na funkcję Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: - wymagana jest zgoda pisemna kandydata oraz pisemna rekomendacja zgłaszającego. Kandydat powinien spełniać wymagania zawarte w § 80 Statutu SUM

 


VII. 3 grudnia 2015r. po godzinie 15.00.

 

Ogłoszenie listy kandydatów na funkcję Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 


VIII. 14 stycznia 2016r.

 

Godzina. 9.00

 1. Wybór Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 2. Wybór Prorektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (po zakończeniu wyborów Rektora) - Kandydat powinien spełniać wymagania zawarte w § 80 Statutu SUM.

 


IX. 21 stycznia 2016 r. 

 

godz. 10.30

Ewentualny II termin wyborów Rektora i Prorektorów

Od 18 stycznia do 19 stycznia 2016 r. w godzinach od 900 do 1500 - zgłaszanie kandydatów na funkcję Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kandydat powinien spełniać wymagania zawarte w § 80 Statutu SUM.

19 stycznia 2016 r. po godzinie 1500 - Ogłoszenie listy kandydatów na funkcję Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 


X. 28 stycznia 2016 r.

 

godz. 10.30

Ewentualny III termin wyborów Rektora i Prorektorów

 


XI. Od 29 lutego do 1 marca 2016r.

 

Zgłaszanie kandydatów na funkcje Dziekanów do Wydziałowych Komisji Wyborczych

- wymagana jest pisemna zgoda kandydata. Kandydat powinien spełniać wymagania zawarte w § 80 Statutu SUM.

 


XII. 2 marca 2016 r.

 

Wybory Dziekanów i Prodziekanów przez nowowybrane Rady Wydziałów.

 


XIII. 2 marca 2016 r. 

 

WYBORY PRZEDSTAWICIELI DO SENATU Z GRONA PROFESORÓW I DOKTORÓW HABILITOWANYCH (w przypadku wyboru Dziekanai Prodziekanów)

- zgłaszanie kandydatur na zebraniu wyborczym

 


XIV. 9 marca 2016 r.

 

Ewentualny II termin wyborów Dziekana i Prodziekanów oraz wybory Przedstawicieli do Senatu z grona profesorów i doktorów habilitowanych (w przypadku niedokonania wyborów Dziekana i Prodziekanów w I terminie)

Od 7 marca do 8 marca 2016 r. - zgłaszanie kandydatów na funkcję Dziekanów. Kandydat powinien spełniać wymagania zawarte w § 80 Statutu SUM.

 


XV. 16 marca 2016 r.

 

ewentualny III termin wyborów Dziekana i Prodziekanów oraz wybory Przedstawicieli do Senatu z grona profesorów i doktorów habilitowanych (w przypadku niedokonania wyborów Dziekana i Prodziekanów w II terminie)