Rector of the Medical University of Silesia announces hereby a competition for the position of wykładowca at School of Medicine in Katowice,

  • Chair and Depart. of Pathomorphology-starszy wykładowca.docx
  • Chair and Depart. of Physiology- asystent.docx
  • Clinical Depart. of Neonatology and Chair of Gynaecology and Obstetrics-asystent.docx
  • Chair and Clinical Depart. of General, Vascular and Transplant Surgery-asystent.docx
  • Chair and Clinical Depart. of Gynaecology and Obstetrics-3 etaty asystent.docx
  • Chair and Clinical Depart. of Surgery of the Alimentary Tract-asystent.docx


[Przesłano przez: Zuzanna Pilszek]

Competitions WLK


Kwestionariusz osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie - art. 118 ust. 7 w związku z art. 135 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r
Oświadczenie - art. 109 ust. 1 ust. Prawo o szkolnictwie wyższym
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadzcenie - podstawowe miejsce pracy