UTW WFzOML

Uniwersytet Trzeciego Wieku, Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach rozpoczął swoją działalność w październiku 2012 roku.

Słuchaczem naszego UTW może zostać każdy, kto ukończył 50 lat i przestał być aktywny zawodowo. W naszych szeregach jest już ponad 200 Słuchaczy, a każdego roku podczas uroczystej Inauguracji roku akademickiego UTW, nowo przybyli otrzymują legitymacje. Zajęcia  odbywają się głównie w formie wykładów, dedykowanych jednemu zagadnieniu, raz lub  dwa razy w miesiącu. Miejscem spotkań jest aula mieszcząca się w budynku Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu przy ul. Jedności 8.

Ale wykłady to nie wszystko. W ramach UTW prowadzone są również zajęcia dodatkowe takie jak: nauka języka angielskiego, kurs informatyczny, artystyczne formy aktywność seniorów. Na szczególne podkreślenie zasługuje możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez specjalistów z WNF takich jak: kurs podologii - czyli pielęgnacja stóp, zajęcia dotyczące pielęgnacji cery dojrzałej czy ABC ziołolecznictwa. Niesłabnącym powodzeniem cieszą się zajęcia ruchowe specjalnie przygotowane dla osób 50+.

O tym jaki jest nasz UTW najlepiej mówi otrzymany w 2015 roku Certyfikat – „Miejsce Przyjazne Seniorom” jaki otrzymaliśmy w wyniku wygrania plebiscytu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu oraz Wydział Współpracy z Organizacjami pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do odwiedzenia  naszej strony www.utw.sum.edu.pl