Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Człowieku (dawniej Uniwersytet Licealisty) przy Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach to propozycja przygotowana z myślą o licealistach, którzy zainteresowani są podjęciem studiów na kierunkach medycznych lub farmaceutycznych. Idea zrodziła się w październiku 2015r. Konkurs przeprowadzany jest w czterech etapach. Trzeci etap Konkursu odbywa się w Uczelni pod nazwą „Uniwersytet Licealisty”. Słuchacze otrzymują indeksy podczas inauguracji roku akademickiego UL. Zajęcia prowadzone są w formie seminariów i ćwiczeń przez wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych na wybranych Katedrach. Wykładowcy pomagają  rozwijać pasje i zainteresowania, wskazują  możliwe drogi rozwoju i udzielają w przystępny sposób odpowiedzi na nurtujące słuchaczy pytania.  Uczestnictwo w zajęciach i zdanie egzaminu końcowego organizowanego w formie Konkursu Ogólnopolskiego jest dla słuchaczy szansą na zdobycie dodatkowej liczby punktów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu.

 Strona poświęcona Ogólnopolskiemu Konkursowi Wiedzy o Człowieku WNF