IMG 0962

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku, Wydziału Nauk Farmaceutycznych (WNF) w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach rozpoczął swoją działalność w październiku 2012 roku. Z uwagi na fakt, że wydłuża się czas trwania życia, to rośnie odsetek ludzi w wieku starszym. Dlatego kluczowym zagadnieniem stają się działania zmierzające do zapewnienia pomyślnego starzenia oraz podtrzymywania możliwie dobrego poziomu jakości życia. Tak więc, głównym celem jaki towarzyszy działalności naszego UTW jest poszerzanie wiedzy Słuchaczy w zakresie opieki medycznej i farmaceutycznej oraz promowanie zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych, co przyczyni się do poprawienia jakość życia ludzi, którzy zakończyli aktywność zawodową. Realizacja tego celu jest możliwa, gdyż wykłady i zajęcia ze Słuchaczami prowadzą wybitni specjaliści w dziedzinie farmacji i medycyny.

Słuchaczem naszego UTW może zostać każdy, kto ukończył 50 lat i przestał być aktywny zawodowo. W naszych szeregach jest już ponad 200 Słuchaczy, a każdego roku podczas uroczystej Inauguracji roku akademickiego UTW, nowo przybyli otrzymują legitymacje. Zajęcia odbywają się głównie w formie wykładów, dedykowanych jednemu zagadnieniu, raz lub dwa razy w miesiącu. Miejscem spotkań jest aula mieszcząca się w budynku Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu przy ul. Jedności 8.

Ale wykłady to nie wszystko. W ramach UTW prowadzone są również zajęcia dodatkowe takie jak: nauka języka angielskiego, kurs informatyczny, artystyczne formy aktywność seniorów. Na szczególne podkreślenie zasługuje możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez specjalistów z WNF takich jak: kurs podologii - czyli pielęgnacja stóp, zajęcia dotyczące pielęgnacji cery dojrzałej czy ABC ziołolecznictwa. Niesłabnącym powodzeniem cieszą się zajęcia ruchowe specjalnie przygotowane dla osób 50+.

Każdego roku w styczniu organizowane jest spotkanie Noworoczne któremu towarzyszy koncert kolęd wykonywany przez zaproszone zespoły muzyczne lub chóry, a po występie Słuchacze poznają się lepiej w trakcie poczęstunku.

Nasi Słuchacze organizują wspólne wycieczki do okolicznych miejsc w województwie naszym oraz małopolskim. Każdego roku dwu lub trzykrotnie spotykają się w swoim ulubionym miejscu w Kiełkowicach na pieczonkach, ostatkach czy zabawie karnawałowej. Zdjęcia zrobione podczas wspólnych wycieczek i imprez pokazują, że poznali się lepiej i miło spędzają czas w swoim towarzystwie.

O tym jaki jest nasz UTW najlepiej mówi otrzymany w 2015 roku Certyfikat – „Miejsce Przyjazne Seniorom” jaki otrzymaliśmy w wyniku wygrania plebiscytu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu oraz Wydział Współpracy z Organizacjami pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.