Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Szanowni Państwo.

Niniejsza strona internetowa przygotowana została na potrzeby wyborów Ogólnouczelnianych i Wydziałowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2016-2020. Znajdziecie tutaj Państwo wszelkie informacje związane z przebiegiem wyborów począwszy od uwarunkowań prawnych, poprzez bieżące komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej a na ostatecznych wynikach głosowań skończywszy.

INFORMACJE TE ZNAJDUJĄ SIĘ W PRAWYM MENU TEJ STRONY

Kontakt z Uczelnianą Komisją Wyborczą możliwy jest na drodze korespondencji mailowej [Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.] lub telefonicznie pod nr tel. 032 208 36 48. Skład Komisji podany jest tutaj.

 

 

 


 

Uchwała Nr 5/2019
Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 4 kwietnia 2019 r.


w sprawie: doręczonego w dniu 26 marca 2019 r. pisma zatytułowanego jako „protest wyborczy”

Na podstawie § 72 ust. 5 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Uczelniana Komisja Wyborcza
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Stwierdzić brak podstaw i uprawnień Uczelnianej Komisji Wyborczej do przyjęcia i rozpoznania pisma zatytułowanego „Protest wyborczy” złożonego w dniu 26 marca 2019 r. przez grupę Senatorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
2. Pozostawić pismo zatytułowane „Protest wyborczy” złożony w dniu 26 marca 2019 r. przez grupę Senatorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach bez dalszego biegu.
3. Przyjąć stanowisko Uczelnianej Komisji Wyborczej w uzasadnieniu do Uchwały, które stanowi Załącznik Nr 1.
4. Postanawia przekazać w celach informacyjnych pismo zatytułowane „Protest wyborczy” złożony w dniu 26 marca 2019 r. na ręce Przewodniczącego Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – JM Rektora wraz z niniejszą Uchwałą i jej uzasadnieniem.
5. Postanawia opublikować Uchwałę wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej Uczelnianej Komisji Wyborczej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej

Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 5/2019
z dnia 4 kwietnia 2019r.
UKW

Uczelniana Komisja Wyborcza, po zapoznaniu ze stanowiskiem prawnym sporządzonym przez Kancelarię Prawną świadczącą obsługę prawną na rzecz Śląskiego Uniwersytetu medycznego w Katowicach pozostawia bez dalszego biegu pismo zatytułowane jako „protest wyborczy” złożone w dniu 26 marca 2019 r. przez grupę Senatorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (nie wszyscy czytelnie oznaczeni) w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Rady Uczelni, uzasadniając jak niżej Komisja stwierdza, że brak jest podstaw prawnych do złożenia pisma oznaczonego jako „protest wyborczy”, a tym samym jego rozpatrzenia tak pod względem formalnym, jak i merytorycznym .

Podkreślić należy, że proces zmierzający do wyłonienia kandydatów do pierwszej Rady Uczelni nie mieści się w dyspozycji § 70 i nast. Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uchwalonego w dniu 14 czerwca 2006 r. z późn. zm., a nadto ustawodawca (art. 19 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) posługuje się terminem powołanie członków do składu Rady Uczelni, a zatem odmiennie, jak w przypadku wyborów innych organów Uczelni (Senat, Rektor). Nadto uwzględniając zawarte w treści stanowiska prawnego argumenty UKW uznaje, że nie jest właściwa ani jakikolwiek inny Organ Uczelni do rozpatrzenia przedmiotowego pisma.

Niezależnie od powyższego UKW po zapoznaniu z przedstawioną przez Przewodniczącą informacją o podjętych przez JM Rektora działaniach zmierzających do ponownego umożliwienia złożenia zgłoszeń kandydatów do Pierwszej Rady Uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pozbawionych braków formalnych, członkowie Komisji przyjmują z satysfakcją takie działania, jako wyraz wyjścia naprzeciw wszystkim Senatorom i społeczności akademickiej.


 

 

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 5 marca 2018r.

 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku przeprowadzonych w dniu 5 marca 2018r. wyborów uzupełniających do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2016-2020 z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybrany został:

 1.       Mgr Marcin Chabior

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło

 [Przesłano przez: Robert Kubina]

 

 


 

 

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 26 lutego 2018r.

 

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w ramach przeprowadzanych wyborów uzupełniających zgłoszono następujących kandydatów do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2016-2020 z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Mgr inż. Marcin Chabior

Mgr Anna Kuc

Mgr Katarzyna Szafrańska-Przybyła

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło

 


Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2018r.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2018 z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w okresie od 26 lutego do  23 marca 2018 roku przeprowadzone będą wybory uzupełniające do Senatu, wg następującego terminarza wyborów.

Terminarz wyborów uzupełniających do Senatu

 1. 26 lutego 2018r. -900  -1400 - Zgłaszanie kandydatów do senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  Druk w celu zgłoszenia kandydata należy pobrać ze strony http://sum.edu.pl/pliki-do-pobrania-wybory i dostarczyć go osobiście
  Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w siedzibie Uczelnianej Komisji Wyborczej w Katowicach ul. Poniatowskiego 15, pok.nr 3.
 2. 26 lutego 2018r. – godz. 1500 – ogłoszenie listy kandydatów do senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi- http://sum.edu.pl/komunikaty-ukw
 3. 5 marca 2018 r. – I tura wyborów
 4. 12 marca 2018 r.  – ewentualna II tura wyborów
 5. kolejne tury wyborów do dnia 23 marca 2018 r.

lokale wyborcze w poszczególnych okręgach będą czynne od godziny 900 do 1400

 

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło

 


 

 

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2017r.

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zgłoszono następujących kandydatów na członków do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na XII kadencję trwającą od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
Prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
Dr n. med. Elżbieta Mizgała-Izworska
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło

 

 


 

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2017r.

Zgodnie z Uchwałą Nr 3/2017 z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie: wyborów elektorów do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na XII kadencję, Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w okresie od 8 - 22 września 2017 roku przeprowadzone będą wybory kandydatów na członków do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na XII kadencję, wg następującego terminarza wyborów.

 

Terminarz wyborów Kandydatów na członków do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 1. 8 września 2017r. -900  -1400 - Zgłaszanie kandydatów na Elektorów do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na XII kadencję z grupy nauczycieli akademickich
  Druk w celu zgłoszenia kandydata należy pobrać ze strony http://sum.edu.pl/pliki-do-pobrania-wybory i dostarczyć go osobiście.
  Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w siedzibie Uczelnianej Komisji Wyborczej w Katowicach ul. Poniatowskiego 15, pok.nr 3.
 2. 8 września 2017r. – godz. 1500 – ogłoszenie  listy kandydatów na Elektorów do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego - http://sum.edu.pl/informacje-ogolne-ukw-2016-2020
 3. 13 września 2017 r. – I tura wyborów
 4. 18 września 2017 r.  – ewentualna II tura wyborów
 5.  kolejne tury wyborów do dnia 22 września 2017 r.

lokale wyborcze w poszczególnych okręgach będą czynne od godziny 900 do 1400

 

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło

 

 


 

 

KOMUNIKAT Nr 19
z dnia 01.03.2016 r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

 

w sprawie: uczestnictwa w wyborach do organów jednoosobowych i kolegialnych Uczelni.

W związku z licznymi zapytaniami Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim nie mogą uczestniczyć w wyborach do organów jednoosobowych i  kolegialnych Uczelni.

 

Przewodnicząca

Uczelnianej Komisji Wyborczej

prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło

 


 Informacja z dnia 14.01.2016r.

Informacja
z dnia 14.01.2016 r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

o wynikach przeprowadzonych w dniu 14 stycznia 2016 r. wyborów

Łączna liczba Elektorów        630
Wymagane quorum                420
Wydanych mandatów            558

Na funkcję Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję
2016-2020 wybrany został:
prof. dr hab.  n. med. Przemysław Jałowiecki
głosów za - 476
głosów przeciw - 49
głosów wstrzymujących - 30

Na funkcję Prorektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2016-2020 zostali wybrani:
Prorektor ds. nauki  - prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
głosów za - 491
głosów przeciw - 35
głosów wstrzymujących - 23

Prorektor ds. studiów i studentów -  prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik
głosów za - 420
głosów przeciw - 99
głosów wstrzymujących - 32

Prorektor ds. klinicznych  - dr hab. n. med.  Damian Czyżewski
głosów za - 491
głosów przeciw - 36
głosów wstrzymujących - 24

Prorektor ds. kształcenia podyplomowego i ustawicznego -  prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka
głosów za - 442
głosów przeciw - 62
głosów wstrzymujących - 42

Prorektor ds. rozwoju i promocji Uczelni  - prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
głosów za - 414
głosów przeciw - 91
głosów wstrzymujących - 45

 

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło


 Komunikat nr 18 z dnia 14.01.2016r.

KOMUNIKAT Nr 18
z dnia14.01.2016 r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

  

W wyniku przeprowadzonych w dniu 14 stycznia 2016r. wyborów Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza, że na funkcję  Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2016-2020 został wybrany

prof. dr hab.  n. med. Przemysław Jałowiecki

Na funkcję Prorektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2016-2020 zostali wybrani:

Prorektor ds. nauki  - prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Prorektor ds. studiów i studentów -  prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik

Prorektor ds. klinicznych  - dr hab. n. med.  Damian Czyżewski

Prorektor ds. kształcenia podyplomowego i ustawicznego -  prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka

Prorektor ds. rozwoju i promocji Uczelni  - prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta

Zgodnie z  4  ustęp 1 lit. d) Regulaminu, Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza prawomocność dokonanych wyborów.

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło

 


 Komunikat nr 17 z dnia 21.12.2015r. 

Komunikat nr 17
z dnia 21.12.2015 r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

  

Szanowni Państwo
Członkowie
Uczelnianego Kolegium Elektorów
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach 

 

Szanowni Państwo Elektorzy,

           w związku z zakończonymi wyborami do UKE przypominam, że wybory na Rektora i Prorektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbędą się w dniu 14 stycznia 2016 r. o godz. 900  w Auli A-3 im. prof. dr hab. dr h.c. Witolda Zahorskiego w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18.

Urządzenia do głosowania wydawane będą w w/w miejscu w dniu wyborów od godz. 800.

Mając na uwadze dużą liczbę (629) Elektorów – celem zapewnienia sprawnej organizacji zebrania wyborczego – uprzejmie proszę o przybycie o godz. 800.

Informację dotyczącą usprawiedliwienia nieobecności na posiedzeniu Uczelnianego Kolegium Elektorów i jej przyczyny należy kierować w formie pisemnej na adres UKW: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., najpóźniej do dnia 13 stycznia 2016 r. do godz. 1400.

Z poważaniem

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło

Komunikat nr 16 z dnia 21.12.2015r. 

Komunikat nr 16
z dnia 21.12.2015 r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

 Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zakończyły się wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów z wszystkich grup społeczności akademickiej.

 Skład Uczelnianego Kolegium Elektorów liczy 629 osób, w tym:
- wszyscy profesorowie i doktorzy habilitowani (stan na dzień 16.12.2015 r. - 347),
-  nauczyciele akademiccy niebędący profesorami i doktorami habilitowanymi w liczbie 121,
-  studenci i doktoranci w liczbie 129,
- pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi w liczbie 32,
co jest zgodne z podjętą w dniu 22.10.2015 r. Uchwałą Nr 7/2015 Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 
Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło

Komunikat nr 15 z dnia 21.12.2015r.

 

KOMUNIKAT Nr 15
z dnia 21.12.2015 r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

 Uprzejmie informuję, że JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza na spotkanie wyborcze, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2016 r. o godz. 1500  w Auli A-3 im. prof. dr hab. dr h.c. Witolda Zahorskiego w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18.

W trakcie spotkania przedstawiony zostanie pogram działań Uczelni na lata 2016-2020, prezentowany przez JM Rektora podczas grudniowych posiedzeń wszystkich Rad Wydziałów Uczelni.

Uprzejmie proszę aby ewentualne pytania do Kandydata przesyłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem imienia i nazwiska wnoszącego w terminie od 21 grudnia do 31 grudnia 2015 r. godz. 1100.

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło

 Komunikat nr 14/2015 z dnia 14.12.2015r.

Komunikat nr 14/2015
z dnia 14.12.2015 r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 14 grudnia 2015r. odbyły się wybory przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

I. W wyniku przeprowadzonych wyborów przedstawicielami pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Uczelnianego Kolegium Elektorów zostali:

 

 1.   Balicka Joanna
 2.   Bartkowiak Krystyna
 3.   Braun Bożena
 4.   Chomik Anna
 5.   Gil Agnieszka
 6.   Jarosińska-Helbin Aleksandra
 7.   Kaczmarczyk Maria
 8.   Kalisz Grzegorz
 9.   Kopacka Iwona
 10.   Krukowska Grażyna
 11.   Krętosz Aleksandra
 12.   Liwosz Ewelina
 13.   Łucka Joanna

 II. W związku z wypełnieniem  regulaminowego limitu miejsc wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zakończono.

 

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło

  Komunikat nr 13/2015 z dnia 11.12.2015r.

Komunikat nr 13/2015
z dnia 11.12.2015r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu  11 grudnia 2015r. były przyjmowane zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli grup społeczności akademickiej do organów kolegialnych uczelni.

 I. Na podstawie złożonych kart zgłoszeniowych Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza listę Kandydatów do V tury wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

II.  Kolejna tura wyborów odbędzie się 14 grudnia 2015r. (poniedziałek) w godzinach od 9.00 do 14.00 w 6 okręgach wyborczych.

III. W piątej  turze głosowania wybieranych będzie 13 elektorów.

CZYTAJ WIĘCEJ

 


 Komunikat nr 12/2015r z dnia 09.12.2015r.

Komunikat nr 12/2015
z dnia 09.12.2015 r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 09 grudnia 2015r. odbyły się wybory przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

I. W wyniku przeprowadzonych wyborów przedstawicielami pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Uczelnianego Kolegium Elektorów zostali:

1.      Bochenek Karolina

2.      Korpys Sylwia

 II. W związku z niewypełnieniem  regulaminowego limitu miejsc (pozostało 13 miejsc) do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, Uczelniana Komisja Wyborcza postanawia:

- w dniu 11.12.2015r. (piątek) w godzinach 9.00-14.00 przyjmować zgłoszenia kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów. Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Uczelnianej Komisji Wyborczej w budynku Rektoratu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul Poniatowskiego 15 (pok.14a)

- w dniu 14.12.2015r. (poniedziałek) w godzinach 9.00-14.00 zarządza kolejną turę głosowania. Głosowania odbywać się będą w 6 okręgach wyborczych (w siedzibach dziekanatów Wydziałów oraz w budynku Rektoratu).

 

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
 prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło

 


  Komunikat nr 11/2015 z dnia 08.12.2015r. UKW

 
Komunikat nr 11/2015
z dnia 08.12.2015r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniach:  07-08 grudnia 2015r. były przyjmowane zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli grup społeczności akademickiej do organów kolegialnych uczelni.

I.  Na podstawie złożonych kart zgłoszeniowych Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza listę Kandydatów do II tury wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

II. Kolejna tura wyborów odbędzie się 09 grudnia 2015r. w godzinach od 9.00 do 14.00 w 6 okręgach wyborczych.

III. W czwartej turze głosowania wybieranych będzie 15 elektorów.

 CZYTAJ WIĘCEJ

 


  Komunikat nr 10/2015 z dnia 03.12.2015r. UKW

Komunikat nr 10/2015
z dnia 03.12.2015r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Uczelniana Komisja Wyborcza informuję, że w terminie regulaminowym wpłynęła 1 karta zgłoszeniowa Kandydata na funkcję Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2016-2020.

Po sprawdzeniu poprawności złożonego wniosku Uczelniana Komisja Wyborcza Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach stwierdza, że Kandydatem na funkcję Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2016-2020 jest:

prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

 

 

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
 prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło

                  


 Komunikat nr 9/2015 z dnia 30.11.2015r. UKW

Komunikat nr 9/2015

z dnia 30.11.2015 r.

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 30 listopada 2015r. odbyły się wybory przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

I. W wyniku przeprowadzonych wyborów przedstawicielami pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Uczelnianego Kolegium Elektorów zostali:

 

 1.       Bojko Paweł
 2.       Hanzel Iwona
 3.       Hojeński Krzysztof
 4.       Kempny Jolanta
 5.       Lieber Piotr
 6.       Palkij Irena
 7.       Sułkowski Tadeusz

 II. W związku z niewypełnieniem  regulaminowego limitu miejsc (pozostało 15 miejsc) do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, Uczelniana Komisja Wyborcza postanawia:

 - w dniach 7.12.2015r. (poniedziałek) i 8.12.2015r. (wtorek) w godzinach 9.00-14.00 przyjmować zgłoszenia kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów. Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Uczelnianej Komisji Wyborczej w budynku Rektoratu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul Poniatowskiego 15 (pok.14a)

- w dniu 9.12.2015r. (środa) w godzinach 9.00-14.00 zarządza kolejną turę głosowania. Głosowania odbywać się będą w 6 okręgach wyborczych (w siedzibach dziekanatów Wydziałów oraz w budynku Rektoratu).

 

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
 prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło

 


 Komunikat nr 8/2015 z dnia 27.11.2015r. UKW

 

Komunikat nr 8/2015
z dnia 27.11.2015 r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

uwzględniając regulacje art. 7 ust. 1 – 3a, w związku z art. 4 pkt. 18 i pkt 44 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) zwanej dalej „ustawą lustracyjną” Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, iż:

1. Osoby kandydujące na funkcję Rektora, Prorektorów, Dziekana, Prodziekanów urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. zgodnie z zapisami „ustawy lustracyjnej” mają obowiązek złożenia „oświadczenia lustracyjnego” albo gdy takie oświadczenie zostało uprzednio złożone maja obowiązek poinformowania o fakcie jego złożenia (informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego).

2. Organem właściwym do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest:

-          dla kandydatów na funkcję Rektora i Prorektora - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

-          dla kandydatów na funkcję Dziekana i Prodziekanów – Rektor Uczelni

3. Oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego  należy składać w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie.

4. Ww. kandydaci zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia Uczelnianej Komisji Wyborczej lub Wydziałowej Komisji Wyborczej o złożeniu „oświadczenia lustracyjnego” lub „informacji o złożeniu takiego oświadczenia” - w formie pisemnej wraz z dowodem nadania listem poleconym. Propozycje oświadczeń dostępne na stronie www.sum.edu.pl. w zakładce wybory uczelniane.

 Przewodnicząca

Uczelnianej Komisji Wyborczej

prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło

 

 

 


  Komunikat nr 7/2015 z dnia 27.11.2015r. UKW

Komunikat nr 7/2015

z dnia 27.11.2015 r.

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniach:  26 -27 listopada 2015r. były przyjmowane zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli grup społeczności akademickiej do organów kolegialnych uczelni.

 

I. Na podstawie złożonych kart zgłoszeniowych Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza listę Kandydatów do III tury wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

II.  Trzecia tura wyborów odbędzie się 30 listopada 2015r. w godzinach od 9.00 do 14.00 w 6 okręgach wyborczych.

III. W trzeciej turze głosowania wybieranych będzie 22 elektorów.

CZYTAJ WIĘCEJ

 


 Komunikat nr 6/2015 z dnia 25.11.2015 r. UKW

Komunikat nr 5/2015
z dnia 23.11.2015 r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniach:  20 listopada i 23 listopada 2015r. były przyjmowane zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli grup społeczności akademickiej do organów kolegialnych uczelni.

 

 1. Na podstawie złożonych kart zgłoszeniowych Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza listę Kandydatów do II tury wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 2. Druga tura wyborów odbędzie się 25 listopada 2015r. w godzinach od 9.00 do 14.00    w 6 okręgach wyborczych.

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 


 

W związku z kierowanymi pytaniami Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że ponowne umieszczenie niewybranego kandydata na liście wyborczej wymaga nowego zgłoszenia i zgody kandydata.


Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło


 

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w związku z niewypełnieniem  regulaminowego limitu miejsc do:
Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 - w dniach 20.11.2015r. (piątek) i 23.11.2015r. (poniedziałek) w godzinach 9.00-14.00 przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów.

Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Uczelnianej Komisji Wyborczej w budynku Rektoratu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul Poniatowskiego 15 (pok.14a).

Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata. Druk zgłoszenia dostępny na stronie www.sum.edu.pl w zakładkach /pracownik/wybory uczelniane/ pliki do pobrania

- w dniu 25.11.2015r. w godzinach 9.00-14.00 Uczelniana Komisja Wyborcza zarządza kolejną turę głosowania.

Głosowania odbywać się będą w 6 okręgach wyborczych (w siedzibach dziekanatów Wydziałów oraz w budynku Rektoratu zgodnie z załącznikiem 2 Regulaminu Wyborów).

Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Robert D. Wojtyczka

 


WKW WLZ 

Infromacja w sprawie wyborów Dziekana, Prodziekanów i Członków Senatu WLzOLD w Zabrzu 29.02-01.03.2016r.

 


WKW WLK

 

Tura II Wyborów do Senatu 10.03.2016r.

 


WKW WFzOML

Ogłoszenie nr 3 - zebranie 02.03.2016r.

 


WKW WNoZ

Informacja nt. przebiegu zabrania wyborczego w dniu 2 marca 2016 r.

 

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.