Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Uśmiechnięte dzieci

Nie musisz być studentem by studiować!


Jeśli Twoje dziecko ma 11-13 lat, a chcesz by:

  • wiedziało dlaczego dziewczynki są z Wenus, a chłopcy z Marsa,
  • poznało tajemnice ludzkiego ciała i prawidłowego odżywiania,
  • dbało o swoją postawę w życiu codziennym,
  • znało podstawy udzielania pierwszej pomocy,
  • poznało efekty działania promieniowania słonecznego,
  • umiało pomóc koledze niepełnosprawnemu,
  • żyło piękniej we współczesnym świecie,
  • bawiło i uczyło się z muzyką

Zapisz na Uniwersytet Pierwszego Wieku kierunek: Ciało bez tajemnic

 

 

REGULAMIN UNIWERSYTETU PIERWSZEGO WIEKU
KIERUNEK CIAŁO BEZ TAJEMNIC

 

§ 1

1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest twórcą programu Uniwersytetu Pierwszego Wieku na kierunku „Ciało bez tajemnic".

2. Niniejszy regulamin określa cele, zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Pierwszego Wieku na kierunku „Ciało bez tajemnic".


§ 2

1. Celem działalności Uniwersytetu Pierwszego Wieku w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – na kierunku „Ciało bez tajemnic" jest:

a) zapoznanie studentów-słuchaczy z anatomiczno-fizjologicznymi podstawami z funkcjonowania ludzkiego ciała,
b) kształtowanie poprawnych nawyków żywieniowych,
c) kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych w trakcie nauki i zabawy,
d) pogłębianie zainteresowań z zakresu nauk medycznych,
e) nauka postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia,
f) nauka radzenia sobie ze stresem,
g) poznanie metod diagnostycznych i badawczych przydatnych w ocenie ludzkiego ciała,
h) kształtowanie postaw dzieci, pomoc w poszukiwaniu, odkrywaniu własnej drogi do sukcesu.

2. Zadaniem Uniwersytetu Pierwszego Wieku w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach - na kierunku „Ciało bez tajemnic" jest kształcenie w zakresie o którym mowa w ust 1, dzieci w wieku 9-13 lat poprzez zajęcia teoretyczne w ramach 45 minutowych wykładów oraz 90 minutowych zajęć warsztatowych.


§ 3

1. Zajęcia Uniwersytetu I Wieku na kierunku „Ciało bez tajemnic" prowadzone są na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przez nauczycieli akademickich Uczelni.

2. Szczegółowy plan i harmonogram zajęć z podaniem nazwiska prowadzącego oraz miejsca zajęć podany jest przed rozpoczęciem zajęć – na stronie internetowej Uniwersytetu I Wieku na kierunku „Ciało bez tajemnic".


§ 4

1. Zajęcia na Uniwersytecie Pierwszego Wieku w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach są płatne.

2. Wysokość oraz terminy opłat reguluje Zarządzenie Rektora.

3. W przypadku uczestnictwa w zajęciach rodzeństwa, opłata za każde kolejne dziecko obniżona jest o 10%.

4. W przypadku wniesienia całościowej opłaty w wysokości 300,00 zł do dnia 30 listopada przysługuje zniżka w wysokości 5%.

5. Opłaty mogą być dokonane gotówką w kasie SUM lub przelewem na rachunek bankowy podany na stronie internetowej Uniwersytetu I Wieku na kierunku „ciało bez tajemnic".

6. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach nie zwraca opłaty za zajęcia, na których student-słuchacz Uniwersytetu Pierwszego Wieku na kierunku „ciało bez tajemnic" był nieobecny, niezależnie od przyczyn nieobecności.


§ 5

1. Rekrutacja na Uniwersytet Pierwszego Wieku w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach - kierunek Ciało bez tajemnic będzie odbywała się corocznie od września do wyczerpania limitu miejsc.

2. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Uniwersytetu Pierwszego Wieku na kierunku „Ciało bez tajemnic".

3. O wpisie na listę studenta-słuchacza Uniwersytetu Pierwszego Wieku na kierunku „Ciało bez tajemnic" decydować będzie kolejność zgłoszeń.

4. Rodzic/opiekun zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym o wpisie dziecka na listę studenta-słuchacza.

5. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 4, Rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest do:

a) dostarczenia wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz z dwoma zdjęciami dziecka do sekretariatu Katedry Fizjoterapii pok. 511 Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM ul. Medyków 12, 40-752 Katowice,
b) uiszczenia opłaty za udział w zajęciach, zgodnie z zarządzeniem Rektora.
c) podpisania umowy uczestnictwa w Uniwersytecie Pierwszego Wieku na kierunku „Ciało bez tajemnic" (wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).


§ 6

1. Każdy student-słuchacz otrzymuje:

a) indeks na podstawie którego potwierdzony będzie udział w zajęciach. Wpisy w indeksie stanowią podstawę zaliczenia semestru/roku akademickiego,
b) dyplom ukończenia Uniwersytetu Pierwszego Wieku w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.


§ 7

1. Rok akademicki Uniwersytetu Pierwszego Wieku na kierunku „Ciało bez tajemnic" jest zgodny z organizacją roku akademickiego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach i podzielony jest na dwa semestry, zimowy i letni.

2. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w sobotę w godzinach podanych w Harmonogramie zajęć na obowiązujący rok akademicki.

3. Wszelkie zmiany w harmonogramie zajęć będą nanoszone z tygodniowym wyprzedzeniem.

4. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych Uczelnia zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć w innym terminie.

5. Przed rozpoczęciem zajęć w każdym roku akademickim odbędzie się zebranie z rodzicami.


§ 8

1. W zależności od liczby uczestników w danym roku akademickim zajęcia mogą odbywać się z podziałem na grupy.

2. Student-słuchacz zobowiązany jest do systematycznego uczestnictwa w zajęciach.

3. Nieobecności wymagają usprawiedliwienia od opiekuna/rodzica.

4. Student-słuchacz zobowiązany jest do przybywania na zajęcia punktualnie.

5. W czasie zajęć studenci-słuchacze znajdują się pod opieką pracowników SUM i nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/ćwiczeniowych oraz budynku Uczelni.


§ 9

1. Rodzic lub opiekun prawny powinien towarzyszyć studentowi - słuchaczowi w drodze na zajęcia.

2. Rodzic lub opiekun studenta - słuchacza zobowiązany jest do odebrania dziecka z budynku, w którym odbywały się zajęcia, niezwłocznie po ich zakończeniu.

3. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do śledzenia na bieżąco informacji umieszczanych na stronie internetowej Uniwersytetu Pierwszego Wieku na kierunku „Ciało bez tajemnic".


§ 10

1. Skreślenie z listy studentów-słuchaczy następuje w przypadku, gdy:

a) Student - słuchacz rażąco naruszy postanowienia niniejszego regulaminu lub przyjęte normy etyczne,
b) nieobecność studenta-słuchacza na zajęciach przekracza 50%,
c) rodzic/opiekun studenta-słuchacza wniesie pisemną rezygnację z jego udziału w zajęciach.


§ 11

Rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji i obsługi uczestnictwa dziecka w Uniwersytecie Pierwszego Wieku na kierunku „Ciało bez tajemnic".


§ 12

Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2021

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.