W roku akademickim 2015/2016 przy Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu rozpoczyna działalność Uniwersytet Licealisty.
Realizacja projektu edukacyjnego pt. Uniwersytet Licealisty ma na celu motywowanie Licealistów do pogłębiania wiedzy i zainteresowań w zakresie nauk o zdrowiu oraz popularyzację wśród najzdolniejszych Licealistów, studiów na kierunkach prowadzonych przez Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu SUM w Katowicach.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą przez pracowników naukowo-dydaktycznych WZP w Bytomiu w formie bloków tematycznych, w ramach których realizowane będą wykłady, seminaria i ćwiczenia. Miejscem spotkań będą sale wykładowe, seminaryjne oraz pracownie mieszczące się na terenie WZP w Bytomiu tj. w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18 oraz Zabrzu-Rokitnicy przy ul. Jordana 19.