Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

Informujemy, iż z dniem 1 października 2021 r. publikacje nowych postępowań bez
stosowania ustawy pzp Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
zamieszczane będą jedynie w BIP.

Zamówienia do 130000 złotych: https://bip.sum.edu.pl/przetargi/558

Zamówienia wyłączone na podst. art. 11 ust. 1 pkt 3:
https://bip.sum.edu.pl/przetargi/170

Zamówienia wyłączone na podst. art. 11 ust. 5 pkt 1:
https://bip.sum.edu.pl/przetargi/171

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ostrzenia 10 szt. odgryzaczy kostnych Kostom Liston oraz Eslander.

W/w sprzęt jest użytkowany przez Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 4, 40-752 Katowice.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 624/2021

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji kanału kanalizacji deszczowej o śr. 500mm metodą tzw. "rękawa" o dł. 24,50m na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków w Katowicach-Ligocie.

Ofertę należy składać w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub na adres e-maliowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert upływa w dniu 05.10.2021r.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 623/2021
Formularz ofertowy
Specyfikacja ac
Specyfikacja techniczna - mapa
Specyfikacja techniczna - załącznik 2
Wzór umowy
Wybór oferty

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany zestawu akumulatorów w zasilaczu awaryjnym CES GX 3000, który jest użytkowany  przez Katedrę i Zakład Chemii Organicznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zlokalizowaną przy ul. Jagiellońskiej 4, 41-200 Sosnowiec. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy:
Darserwis Dariusz Radwan
Kwota netto: 1.350,00 zł
Kwota brutto: 1.660,50 zł

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 622/2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa książki elektronicznej on-line oraz drukowanych książek polskich, dla potrzeb Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, wyszczególnionych w Formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 621/2021
Formularz ofertowy
Wybór

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oceny stanu technicznego/diagnostyki, celem ustalenia zakresu prac naprawczych wraz z wyceną kosztów naprawy zestawu kontrolno-pomiarowego do diagnostyki zaburzeń Zebris (nr inwentarzowy: OKF-802-0009/03).

W/w urządzenie jest użytkowane przez Zakład Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zlokalizowany przy ul. Medyków 12, 40-752 Katowice.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 620/2021

 

Dostawa pasków testowych do pomiaru ciał ketonowych we krwi kompatybilnych z glukometrem Optimum Xido będącego na stanie Zamawiającego

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 619/2021
Formularz ofertowy
Spec. AC
Protokół odbioru
Wzór umowy
Wybór oferty

 

Naprawa i przegląd chłodziarko-zamrażarki szokowej RM GASTRO Redfox Catering Equipment o numerze seryjnym 3013521604 użytkowanej przez Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności Katedry Dietetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Jordana 19.

Szczegóły w załącznikach. Termin składania ofert do 30.09.b.r.

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 618/2021
Formularz ofertowy

 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 300 m² na terenie miasta Zabrze w celu realizacji zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim 2021/2022.

Termin złożenia oferty: 29.09.2021 r.  

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 617/2021
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Wybór

 

Przedmiotem zamówienia jest najem krytego basenu w liczbie 79 godzin zegarowych wraz z depozytem sprzętu na okres 8 miesięcy na terenie miasta Zabrze w celu realizacji zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu w roku akademickim 2021/2022.

Termin złożenia ofert: 29.09.2021 r.

  

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 616/2021
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Wybór

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa książki elektronicznej on-line, dla potrzeb Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, wyszczególnionych w Formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 615/2021
Formularz ofertowy
Wybór

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa książki elektronicznej on-line, dla potrzeb Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, wyszczególnionych w Formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 614/2021
Formularz ofertowy
Wybór

 

Zapytanie dotyczy "Wykonanie remontu kotła gazowego TTI - Remeha typu OD 15B/14 zabudowanego na terenie kotłowni gazowej w Zabrzu przy ul. Jordana 19. " Zapytanie zostało ponowione z uwagi na brak ofert w postępowaniu.

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 613/2021
Formularz ofertowy
Spec. tech.
Wzór umowy

 

Dostawa sprzętu oraz materiałów ochrony indywidualnej na potrzeby realizacji przedmiotu „Medycyna Taktyczna" Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 3 do zapytania ofertowego w zakresie:

Pakiet 1 – wyposażenie taktyczne trwałe,
Pakiet 2 – wyposażenie taktyczne indywidualne.

Termin składania ofert: 30.09.2021 r.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 612/2021
Formularz ofertowy
Specyfikacja ac - załącznik 4
Specyfikacja ac - załącznik 5
Specyfikacja techniczna - załącznik 2
Specyfikacja techniczna - załącznik 3
Protokół odbioru
Wzór umowy
Unieważnienie postępowania
Informacja o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania

 

PRzedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na wykonaniu badania zdolności patentowej, opracowaniu i złożeniu kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej do UP RP, występowaniu przed urzędem w tej sprawie oraz uiszczanie opłat urzędowych dla wynalazku pn. "Zastosowanie MSF-438 - inhibitora desaturazy SCD1 kwasów tłuszczowych do przeciwdziałania rozwojowi latentnego zapalenia powierzchni oka indukowanego kroplami ocznymi zawierającymi analogi prostaglandyn"

Termin składania ofert upływa 01.10.2021 r. o godzinie 15:00.

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 611/2021
Formularz ofertowy
Oświadczenie - postępowania
Oświadczenie - niekaralność
Wzór umowy
Wybór

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na wykonaniu badania zdolności patentowej, opracowaniu i złożeniu kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej do UP RP, wystepowaniu przed urzędem w tej sprawie oraz uiszczanie opłat urzędowych dla wynalazku pn. "Infiltrant dentystyczny z dodatkiem trifluorku itru (YF3) wykorzystywany do profilaktyki i leczenia próchnicy początkowej".

Termin składania ofert upływa 01.10.2021 r. o godzinie 15:00.

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 610/2021
Formularz ofertowy
Oświadczenie postępowania
Oświadczenie o niekaralności
Wzór umowy
Wybór

 

Zakup usługi serwisowej na okres 36 miesięcy dla trzech urządzeń Fortinet FortiWLC 200D o numerach fabrycznych: FWC2HD3A17000156; FWC2HD3A17000167; FWC2HDTA18000272 będących własnością Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Termin składania ofert upływa 29.09.2021 o godz. 15.00.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 609/2021
Formularz ofertowy
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja ac
Wzór umowy

 

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw odczynników chemicznych i laboratoryjnych producenta Merck przez okres 3 miesięcy dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przeznaczonych do prowadzonych przez Zamawiającego procesów naukowo-badawczych, eksperymentalnych i działalności naukowej.

  1. Termin składania ofert upływa 01.10.2021 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty tj. do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
  2.  Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 608/2021
Specyfikacja ac
Wzór umowy
Odpowiedzi na pytania
Specyfikacja ac - po modyfikacji

 

Dostawa materiałów laboratoryjnych zużywalnych; termin składania ofert 30.09.2021r..

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 607/2021
Spec. AC
Wzór umowy
Zmodyfikowany formularz ofertowy
Odpowiedzi
Wybór

 

Dostawa na rzecz Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w specyfikacjach technicznych stanowiących załączniki nr 2.1 – 2.2 i w ilościach określonych w specyfikacjach asortymentowo-cenowych stanowiących załączniki nr 3.1-3.2 do niniejszego zapytania, w zakresie:

Pakiet 1: System do badania dyfuzji transdermalnej

Pakiet 2: Demineralizator

Termin składania ofert upływa z dniem 29.09.2021 r.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 606/2021
Wzór umowy

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy aparatu do elektrofizjologii Tomey EP-1000 (nr inw: ZOK-801-00002/16, s/n: 2-0462)

W/w urządzenie jest użytkowane przez Katedrę i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zlokalizowany przy ul. Panewnickiej 65, 40-760 Katowice.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 605/2021

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy Inkubatora CO2  NUVE EC 160 (s/n: 01.325, nr inw: KFA-1-801-00002/13)

W/w urządzenie jest użytkowane przez Zakład Farmakologii Katedry Farmakologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zlokalizowany przy ul. Medyków 18, 40-752 Katowice.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 604/2021

 

 Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę szlabanu wjazdowego zlokalizowanego na terenie kampusu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul.Medyków 18 w Katowicach-Ligocie. Termin składania ofert do 24.09.2021r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy:
F.H.U. Koralewscy Piotr Koralewski
Kwota netto: 1.040,00 zł
Kwota brutto: 1.279,20 zł

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 603/2021
Formularz ofertowy

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie robót naprawczych tarasu na IVp. Domu Studenta nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Jordana 19 w Zabrzu-Rokitnicy.

Ofertę należy składać w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin skaładania ofert 24.09.2021r.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 602/2021
Formularz ofertowy
Specyfikacja ac (pdf)
Specyfikacja ac (ath)

 

Dostawy i montażu zabudowy meblowej, krzeseł biurowych oraz fotela gabinetowego dla Jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Termin składania ofert: 24.09.2021

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 601/2021
Formularz ofertowy
Wykaz miejsc dostaw
Protokół odbioru
Specyfikacja ac
Specyfikacja techniczna - pakiet 1
Specyfikacja techniczna - pakiet 2
Wzór umowy
Wybór

 

Dostawa na rzecz Zamawiającego analizatora składu masy ciała"

Termin składania ofert upływa z dniem 28.09.2021 r. 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 600/2021
Wzór umowy

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę stolarki i ślusarki drzwiowej w budynkach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanych w Katowicach, Katowicach - Ligocie, Zabrzu oraz w Sosnowcu.

Termin składania ofert do dnia 06.10.2021r. 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 599/2021
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Spec. tech.
Spec. tech.
Pozostałe dokumenty
Wybór oferty

 

„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz dostosowaniem do aktualnych przepisów p.poż. Budynku głównego w Zabrzu-Rokitnica ul. Jordana 19 dla potrzeb Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu – wydzielenie p.poż. sali seminaryjnej na I piętrze przy Katedrze Diagnostyki Laboratoryjnej”.

Termin składania ofert upływa 27.09.2021 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty tj. do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć do Kancelarii Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (pokój nr 11) przy ul. Poniatowskiego 15.

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 598/2021
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Specyfikacja techniczna
Dokumentacja techniczna 1
Dokumentacja techniczna 2
Dokumentacja techniczna 3
Przedmiar robót
Zakres rzeczowy
Wybór oferty

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aktualizacji do drukowanej książki polskiej, dla potrzeb Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, wyszczególnionych w Formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Termin składania ofert upływa 22.09.2021 o godzinie 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 597/2021
Formularz ofertowy
Wybór

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aktualizacji do drukowanej książki polskiej, dla potrzeb Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, wyszczególnionych w Formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa 22.09.2021 o godzinie 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POBIERZ PLIKI:

Zapytanie ofertowe 596/2021
Formularz ofertowy
Wybór oferty

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 

"Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2023

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.