Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

Uprzejmie informujemy, iż publikacje nowych przetargów na nieruchomości i grunty zamieszczane są jedynie
w Biuletynie Informacji Publicznej SUM

Przetargi na nieruchomości grunty - https://bip.sum.edu.pl/przetargi/617

 

 

Nieruchomości na sprzedaż


Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zaprasza Deweloperów, Przedsiębiorców oraz Klientów indywidualnych do zapoznania się z ofertami nabycia nieruchomości położonych w Zabrzu, Sosnowcu i Katowicach.

 

 

 

I. Sosnowiec rejon ulic Ostrogórskiej i Rozwojowej

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Sosnowcu w rejonie ulic Ostrogórskiej i Rozwojowej, o łącznej powierzchni 45 181,00 m2, stanowiąca własność Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, położona w Sosnowcu w rejonie ulicy Ostrogórskiej i Rozwojowej, oznaczona geodezyjnie, jako działki gruntu nr: 4222, 4226, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4234, 4235, 4236, 4383, 4387, 4390, 4392, 4394, 5126/1, 5126/3, 5126/4 5126/5 oraz 4100, 4102, 4210, 4219, 4220, 4221, 4223, 4224, 4225, 4399, obręb 0011, Sosnowiec.

Teren nieruchomości położony jest w południowo-zachodniej części miasta Sosnowiec, pomiędzy ulicami Ostrogórską, Rozwojową, Białą, Ceglaną i tworzy jeden zwarty obszar (działki gruntu przylegają do siebie bezpośrednio) niezabudowany i nieurządzony, porośnięty zielenią niską (trawy, krzewy) i wysoką (drzewa, samosiejki). Brak urządzonych dróg wewnętrznych – istnieją jedynie tymczasowe nieutwardzone (gruntowe), ciągi komunikacji pieszo-jezdne. Przedmiotowy kompleks gruntów nie jest ogrodzony i posiada bezpośredni dostęp do pasów drogowych dróg publicznych, tj. do ulicy Ceglanej oraz do ulicy Ostrogórskiej. Teren, jako całość, charakteryzuje się kształtem nieregularnego wieloboku. Ukształtowanie terenu nieruchomości nie wykazuje zmian rzędnych wysokości. Bezpośrednie otoczenie przedmiotu sprzedaży stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, użyteczności publicznej oraz tereny komunikacyjne i tereny zielone. Ponadto przy ulicy Ostrogórskiej zlokalizowane są przystanki komunikacji miejskiej. Teren posiada dostęp do podstawowych sieci uzbrojenia tj. energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej, gazowej, ciepłowniczej. Nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze, który można scharakteryzować, jako silnie zurbanizowany, o wysokim poziomie zainwestowania, o charakterze rozwojowym, o korzystnej dostępności komunikacyjnej (samochodowej i autobusowej). Wcześniej na nieruchomości posadowiony był budynek niedokończonej inwestycji pn. „Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu”, który w latach 2016- 2017 został wyburzony.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2021 r. o godz. 1200 w sali Senatu SUM, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice.


Dokumentacja do przetargu

 

 

II. Zabrze przy ul. Jerzego Wyciska 2-4 

Postępowanie zakończono

Nieruchomość jest położona w Zabrzu przy ul. Jerzego Wyciska 2-4, oznaczona geodezyjnie, jako działki gruntu nr: 1338/328, 1307/328, 1162/321, 1163/321, 3086/325, 4020/325, 3084/328, 4019/323, 4021/328, 3090/321, 4018/321, 5064/323 o łącznej pow. 1,6919 ha, obręb 11 Zaborze, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1Z/00021389/6. Nieruchomość zabudowana jest nieużytkowanymi od 2005 roku budynkami kompleksu byłego szpitala wraz z obiektami technicznymi wyłączonymi z eksploatacji m.in. wymiennikowni i rozdzielni ciepła, kotłowni, hydroforni, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 6.000 m2. Budynek główny to budynek 4- kondygnacyjny o konstrukcji monolitycznego szkieletu żelbetowego i ścianach murowanych z cegły pełnej, dach dwuspadowy z prefabrykowanych płyt panwiowych, wyposażony w nieczynne instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, gazową, teletechniczną, ppoż. Budynki nieużytkowane, tynki spękane, pokrycie dachowe, stolarka okienna i drzwiowa zniszczone, wymagające gruntownego remontu. 
Teren nieruchomości jest w całości ogrodzony i dozorowany. Posiada dwie bramy wjazdowe od strony ul. Wyciska, które prowadzą do wewnętrznego układu komunikacyjnego. 
Dojazd do nieruchomości korzystny, dostępność komunikacyjna dogodna, łatwy dojazd komunikacją miejską. W pobliżu przebiega Drogowa Trasa Średnicowa. 
Cały teren nieruchomości jest w pełni uzbrojony w media. Teren otoczony zielenią. Trawniki oraz drzewostan poddawane są systematycznej pielęgnacji. Oprócz drzew i budowli, na terenie nieruchomości umiejscowionych jest kilkanaście słupów oświetleniowych.

Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Technicznym SP Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach telefon kontaktowy: (32) 370-45-12

Dokumentacja urzędowa dotycząca m.in. nabycia prawa własności nieruchomości, zgody Senatu SUM na zbycie nieruchomości, wypisów z rejestru gruntu i budynków, mapy ewidencyjnej, dostępna jest do wglądu w siedzibie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 15 w Katowicach, Dział Administracyjno-Gospodarczy, pok. nr 8,  po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z Dyrektorem ds. Administracyjno-Gospodarczych, tel. kontaktowy (32) 20-83-519.

Dokumentacja do przetargu

 Postępowanie zakończono

 

III. Sosnowiec rejon ulic Ostrogórskiej i Rozwojowej
oznaczona geodezyjnie, jako działki gruntu nr: 4222, 4226, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4234, 4235, 4236, 4383, 4387, 4390, 4392, 4394, 5126/1, 5126/3, 5126/4 oraz 5126/5, obręb 0011

Postępowanie zakończono

Teren nieruchomości położony jest w południowo-zachodniej części miasta Sosnowiec, pomiędzy ulicami Ostrogórską, Rozwojową, Białą, Ceglaną i tworzy jeden zwarty obszar (działki gruntu przylegają do siebie bezpośrednio) niezabudowany i nieurządzony, porośnięty zielenią niską (trawy, krzewy) i wysoką (drzewa, samosiejki).
Brak urządzonych dróg wewnętrznych – istnieją jedynie tymczasowe nieutwardzone (gruntowe), ciągi komunikacji pieszo-jezdne. Przedmiotowy kompleks gruntów nie jest ogrodzony i posiada bezpośredni dostęp do pasów drogowych dróg publicznych, tj. do ulicy Ceglanej oraz do ulicy Ostrogórskiej. Teren, jako całość, charakteryzuje się kształtem nieregularnego wieloboku. Ukształtowanie terenu nieruchomości nie wykazuje zmian rzędnych wysokości.
Bezpośrednie otoczenie przedmiotu sprzedaży stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, użyteczności publicznej oraz tereny komunikacyjne i tereny zielone.
Ponadto przy ulicy Ostrogórskiej zlokalizowane są przystanki komunikacji miejskiej.
Teren posiada dostęp do podstawowych sieci uzbrojenia tj. energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej, gazowej, ciepłowniczej.
Nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze, który można scharakteryzować, jako silnie zurbanizowany, o wysokim poziomie zainwestowania, o charakterze rozwojowym, o korzystnej dostępności komunikacyjnej (samochodowej i autobusowej).
Wcześniej na nieruchomości posadowiony był budynek niedokończonej inwestycji pn. „Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu”, który w latach 2016- 2017 został wyburzony.

Dokumentacja do przetargu 

Postępowanio zakończono

 

 

 

IV. Sosnowiec w rejonie ulic: Ostrogórskiej i Rozwojowej

Postępowanie zakończono

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana będąca własnością Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, położona w Sosnowcu w rejonie ulic Ostrogórskiej i Rozwojowej.

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 43 035 m2, stanowiąca własność Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, położona w Sosnowcu w rejonie ulicy Ostrogórskiej i Rozwojowej, oznaczona geodezyjnie, jako działki gruntu nr: 4222, 4226, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4234, 4235, 4236, 4383,4387, 4390, 4392, 4394, 5126/1, 5126/3, 5126/4 oraz 5126/5, obręb 0011, Sosnowiec, dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste nr:
- KA1S/00004578/9 (dla działek nr: 4222, 4226, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231,4234, 4235, 4236, 5126/1, 5126/3, 5126/4 oraz 5126/5),
- KA1S/00008202/1 (dla działki nr 4383),
- KA1S/00025460/2 (dla działki nr 4387),
- KA1S/00026736/5 (dla działki nr 4390),
- KA1S/00000425/4 (dla działki nr 4392),
- KA1S/00025192/2 (dla działki nr 4394).

Teren nieruchomości położony jest w południowo-zachodniej części miasta Sosnowiec, pomiędzy ulicami Ostrogórską, Rozwojową, Białą, Ceglaną i tworzy jeden zwarty obszar (działki gruntu przylegają do siebie bezpośrednio) niezabudowany i nieurządzony, porośnięty zielenią niską (trawy, krzewy) i wysoką (drzewa, samosiejki).
Brak urządzonych dróg wewnętrznych – istnieją jedynie tymczasowe nieutwardzone (gruntowe), ciągi komunikacji pieszo-jezdne, częściowo wyłożone płytami betonowymi. Przedmiotowy kompleks gruntów nie jest ogrodzony i posiada bezpośredni dostęp do pasów drogowych dróg publicznych, tj. do ulicy Ceglanej oraz do ulicy Ostrogórskiej. Teren, jako całość, charakteryzuje się kształtem nieregularnego wieloboku. Ukształtowanie terenu nieruchomości nie wykazuje zmian rzędnych wysokości.
Bezpośrednie otoczenie przedmiotu sprzedaży stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, użyteczności publicznej oraz tereny komunikacyjne i tereny zielone.
Ponadto przy ulicy Ostrogórskiej zlokalizowane są przystanki komunikacji miejskiej.
Teren posiada dostęp do podstawowych sieci uzbrojenia tj. energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej, gazowej, ciepłowniczej.
Nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze, który można scharakteryzować, jako silnie zurbanizowany, o wysokim poziomie zainwestowania, o charakterze rozwojowym, o korzystnej dostępności komunikacyjnej (samochodowej i autobusowej).
Wcześniej na nieruchomości posadowiony był budynek niedokończonej inwestycji pn. „Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu”, który w latach 2016- 2017 został wyburzony.

 

Przedmiot sprzedaży można oglądać w każdy dzień roboczy w godzinach od 10:00 do 14:00 po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego w Sosnowcu, tel. kontaktowy: (32) 364 11 05.
Dokumentacja urzędowa dotycząca m.in. nabycia prawa własności nieruchomości, zgody Senatu SUM na zbycie nieruchomości, wypisów z rejestru gruntu, mapy zasadniczej, deklaracji podatkowej, projektu rozbiórki niedokończonej inwestycji budynku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powstałą po zakończeniu robót rozbiórkowych, dostępna jest do wglądu w siedzibie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 15 w Katowicach, Dział Administracyjno-Gospodarczy, pok. nr 8, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z Z-cą Dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych, tel. kontaktowy (32) 20-83-519.
Położenie nieruchomości będącej przedmiotem zbycia przedstawia załączona mapa.

 

Dokumentacja do przetargu

  1. Cena wywoławcza wynosi 10.715.715,00 zł netto (słownie: dziesięć milionów siedemset piętnaście tysięcy siedemset piętnaście złotych 00/100) + VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień dokonania transakcji sprzedaży nieruchomości, przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

    Wadium wynosi 535.785,75 zł, co stanowi 5% ceny wywoławczej netto.

Postępowanie zakończono

 

 

 

V. Katowice przy ul. Medyków obręb Ligota

Postępowanie zakończono

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, będąca własnością Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, położona przy ul. Medyków w Katowicach, oznaczona geodezyjnie, jako działka gruntu nr 14/3 o łącznej powierzchni 5.439 m2.

Nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 5.439 m2 oznaczona geodezyjnie, jako działka gruntu nr 14/3.

Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Katowice, w zachodniej części dzielnicy Ligota-Panewniki, w zespole południowych dzielnic miasta Katowice.

Dokumentacja do przetargu

Tel. do kontaktu: (32) 20 83 610, (32) 20 83 564

Cena wywoławcza wynosi 1.337.994,00 zł netto (słownie złotych: jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100) + VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

 

 

VI. Zabrze ul. Macieja Mielżyńskiego

Postępowanie zakończono

 Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie, jako działka gruntu nr 542/24 o powierzchni 40,5918 ha, zapisana w Księdze Wieczystej Nr GL1Z/00011809/4 Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zabrzu, zlokalizowana na terenach usług komercyjnych oznaczonych symbolem Ukp w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zabrze (Uchwała nr XII/126/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 04.07.2011r.) w północno-zachodniej części miasta i nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu ani decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2100 ze zm.). Zgodnie z opinią Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach nieruchomość położona jest poza terenem górniczym.

Teren nieruchomości to grunt inwestycyjny, prawie płaski, porośnięty krzewami i drzewami różnej wielkości, częściowo uzbrojony w sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z możliwością dostępu do sieci energetycznej i wodociągowej, przebiegających w bezpośrednim sąsiedztwie.

Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, tereny handlowo-usługowe, centra logistyczne oraz tereny niezabudowane. Niewątpliwie atutem oferowanej do sprzedaży nieruchomości jest dogodna dostępność komunikacyjna, zarówno do autostrady A4, ze zjazdem/wjazdem w kierunku Krakowa i Wrocławia, do autostrady A1, ze zjazdem/wjazdem w kierunku Łodzi i Czech (granicy państwa) jak i do Drogowej Trasy Średnicowej – Kierunek Gliwice/Katowice.

Dokumentacja do przetargu

Cena wywoławcza: 41.000.000,00 zł netto.
Negocjacje zostały przeprowadzone w dniu 26.06.2017 r. o godz. 1200
.
Postępowanie zakończone.

 

 

 

VII.  Sosnowiec ul. Ceglana  

Postępowanie zakończono

mapa - działki

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w Sosnowcu przy ul. Ceglanej, oznaczona geodezyjnie jako działki gruntu niezabudowanego nr 4385 i 4389 o łącznej powierzchni 0,0598 ha, w tym:

  • działka nr 4385 o powierzchni 0,0368 ha, wpisana w KW Nr KA1S/00011342/8
  • działka nr 4389 o powierzchni 0,0230 ha, wpisana w KW Nr KA1S/00022184/2.

Działki tworzą jeden kompleks w kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięte nieurządzoną zielenią niską i wysoką. Teren nieruchomości jest nieuzbrojony, podstawowe sieci uzbrojenia zlokalizowane są w drodze ul. Ceglanej. Nieruchomość położona jest w odległości ok 1 km od ścisłego centrum miasta Sosnowiec.
W jej bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są tereny niezabudowane, tereny zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej jak również tereny Parku Harcerskiego z Parkiem Polisensorycznym.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,  zgodnie z zapisami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sosnowiec (Uchwała nr 177/XIV/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu  z dnia 25.09.2003 r.), działki nr 4385 i nr 4389, położne są na terenach opisanych jako „obszary pozostałe – adaptacja stanu istniejącego z możliwymi przekształceniami bez kolizji z funkcjami terenów sąsiednich i otaczających oraz zgodnie z przyjętymi kierunkami zagospodarowania przestrzennego”.        

Dojazd do nieruchomości zapewniony jest od ulicy Ceglanej.

 

Położenie nieruchomości będących przedmiotem zbycia przedstawia załączona mapa. 

Nieruchomość można oglądać w każdy dzień roboczy w godzinach od 1000 do 1400 po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel.: (32) 364 11 05 i (32) 364 11 11.

Dokumentacja do przetargu

 

  Cena wywoławcza wynosi 125.000,00 zł netto.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08.07.2016 r. o godz. 1200Przetarg rozstrzygnięty.

 

 

 

 

 

VIII. Zabrze, ul. Marii Curie-Skłodowskiej

Postępowanie zakończono

Nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka gruntu nr 7829/19 o łącznej powierzchni 0,0246 ha, zapisana w Księdze Wieczystej Nr GL1Z/00010056/3 Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zabrzu, położona przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej w Zabrzu.

Teren nie jest objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Działka gruntu posiada nieregularny kształt zbliżony do trójkąta ostrokątnego i przylega bezpośrednio do zachodniej granicy działki nr 7830/19. Obszar nieruchomości stanowi wąski, niezagospodarowany i niezabudowany pas gruntu wydłużony w kierunku północno-południowym, z pojedynczym zadrzewieniem, z lekkim spadkiem terenu w kierunku zachodnim. Na obszarze działki i bezpośrednio w granicy znajdują się wszystkie sieci miejskie tj. wodno-kanalizacyjną, energetyczną, gazowa, ciepłownicza, teletechniczna.  Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

 

Dokumentacja do przetargu 

 

Cena wywoławcza: 45.000,00 zł netto.
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17.09.2015 r. o godz. 1200Przetarg rozstrzygnięty.

 

 

 

IX. Katowice ul. Medyków
obręb Ligota oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 1/6, 15/6, 15/14

Postępowanie zakończono

Nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka gruntu nr 1/6, 15/6, 15/14 o łącznej powierzchni 8.004 m2, zapisana w Księdze Wieczystej Nr KA1K/00026481/5 Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Katowicach, położona bezpośrednio przy ul. Medyków – przy zbiegu ulicy Medyków  z ulicą Śląska, w zachodniej części dzielnicy Ligota –Panewniki, w zespole południowych dzielnic miasta Katowice, w odległości ok. 7 km od ścisłego centrum miasta Katowice oraz ok. 0,7-1,0 km od centrum dzielnicy Ligota.

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Katowice (Uchwała nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25.04.2012 r.) nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym jako KDZ – obszary dróg i placów publicznych. Droga zbiorcza i Ł.48 U/Zu3 -  obszary zabudowy usługowej z zielenią urządzoną.

Wymienione działki tworzą zwarty, niezabudowany kompleks gruntowy, stosunkowo płaski, porośnięty nierównomiernie licznym zadrzewieniem liściastym i zakrzewieniem bez znaczenia gospodarczego. W granicach kompleksu gruntowego bądź bezpośrednio wzdłuż ul. Medyków i ul. Śląskiej znajdują się wszystkie podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej, w tym główny kolektor sanitarny Æ 800 oraz sieć gazownicza gA300.   

Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna, budynek gimnazjum, budynki Zespołu Domów Studenckich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, budynki Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego SUM oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II.  

Dokumentacja do przetargu 

Cena wywoławcza: 1.050.000,00 zł
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21.05.2015 r. o godz. 1200. Przetarg rozstrzygnięty.

 

 

 

 

 

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości udziela się w budynku siedziby Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 15 parter, pok. 8. tel. 32 20-83-519.

Więcej informacji, również na temat innych atrakcyjnych nieruchomości na:
http://www.sum.edu.pl – zakładka Przetargi na nieruchomości.

Uwaga: Wszystkie nieruchomości sprzedawane są w drodze przetargu. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 

"Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2023

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.