Uprzejmie informujemy, że zajęcia z genetyki  dla  Uniwersytetu Licealistów odbywać  się będą  w godzinach od  15.15-17.15 w następujących terminach:


             Data  Temat   zajęć

Grupa A  16.10.2018 Genom i mutacje. Aberracje chromosomowe liczbowe i strukturalne. Hodowla limfocytów. Analiza kariotypów

.

Grupa B 18.10.2018  


Grupa A.  23.10.2018   Choroby jednogenowe. Charakterystyka chorób jednogenowych

Grupa B  25.10.2018  Sekwencjonowanie. Rozwiązywanie zadań z genetyki  w oparciu o prawa Mendla.


Grupa A. 06.11.2017 Diagnostyka prenatalne.  Badania cytogenetyczne.  Rozdział elektroforetyczny DNA na żelu agarozowym. Ocena   produktu reakcji PCR.

 

Grupa B. 08.11.2017


Grupa A.  13.11.2017 Poradnictwo genetyczne, zasady funkcjonowania.   Wywiad genetyczny. Analizy danych z wywiadu rodzinnego.   Konstruowanie rodowodu

Grupa B.  15.11.2017


Grupa A. 20.11.2017  Zaburzenia epigenetyczne. Rodzicielskie  piętno genomowe.

Grupa B. 22.11.2017  Przykłady zespołów z imprintingiem genomowym.

 

Zajęcia odbywać się będą w sali seminaryjnej nr 400 Katedry i Zakładu Biologii Ogólnej, Molekularnej i Genetyki  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Ul. Medyków 18  Katowice-Ligota ( autobus z dworca PKP Linii 12 i 154). Telefon kontaktowy: 32 2088382 (388).

Informacje na temat podziału na grupy dostępne są w Sekretariacie Katedry.

Osoby prowadzące: dr Danuta Grygierczyk i mgr Malwina Botor