2019/2020

Uprzejmie informuję, że zajęcia z Promocji Zdrowia odbędą się od godziny 15.30 - 19.15 w następujących terminach:
- 8.01.2020r. grupa A
- 29.01.2020r. grupa B

 

 


 

2018/2019

Uprzejmie informuję, że zajęcia z Promocji Zdrowia odbędą się od godziny 15.00 - 18.45  w następujących terminach:
- 01.04.2019r. grupa A
- 17.04.2019r. grupa B

Zajęcia odbędą się w Katedrze Patofizjologii.
ul. Medyków 18
40-752 Katowice

Uprzejmie proszę o kontakt przedstawicieli grup z sekretariatem Katedry w celu ustalenia ewentualnych zmian lub modyfikacji przedstawionego harmonogramu zajęć.