2020/2021

Zajęcia z "Genetyki medycznej" dla Uniwersytetu Licealisty WNMK w roku akademickim 2020/2021 będą odbywały się w formie on-line na platformie Microsoft Teams, a pomoce i informacje na temat przedmiotu będą umieszczone na platformie e-learningowej SUM.

Seminaria w formie asynchronicznej

Tematy zajęć:

  1. Genom, budowa chromosomu, mutacje.
  2. Rodzaje chorób uwarunkowanych genetycznie (aberracje chromosomowe, choroby jednogenowe).
  3. Poradnictwo genetyczne. Wywiad rodzinny. Konstruowanie rodowodów .
  4. Techniki cytogenetyczne i molekularne stosowane w diagnostyce chorób uwarunkowanych genetycznie (hodowle komórkowe itd.). Diagnostyka prenatalna.
  5. Zaburzenia epigenetyczne. Rodzicielskie piętno genomowe. Przykłady zespołów z imprintingiem genomowym.

Ćwiczenia dla 3 grup:

Ćwiczenie 1

1 Grupa: 1.12.2020 wtorek 15.00-16.30

2 Grupa: 1.12.2020 wtorek 16.45-18.15

3 Grupa: 2.12.2020 środa 15.00-16.30

Ćwiczenie 2

1 Grupa: 8.12.2020 wtorek 15.00-16.30

2 Grupa: 8.12.2020 wtorek 16.45-18.15

3 Grupa: 9.12.2020 środa 15.00-16.30

Ćwiczenie 3

1 Grupa: 15.12.2020 wtorek 15.00-16.30

2 Grupa: 15.12.2020 wtorek 16.45-18.15

3 Grupa: 16.12.2020 środa 15.00-16.30

Ćwiczenie 4

1 Grupa: 12.01.2021 wtorek 15:15-16:45

2 Grupa: 12.01.2021 wtorek 17:00-18:30

3 Grupa: 14.01.2021 czwartek 16:15-17:45

Ćwiczenie 5

1 Grupa: 19.01.2021 wtorek 15:15-16:45

2 Grupa: 19.01.2021 wtorek 17:00-18:30

3 Grupa: 21.01.2021 czwartek 16:15-17:45

 


 

2019/2020 

 

Program zajęć:
• 13 i 14.11 – Genom, budowa chromosomu, mutacje.
• 19 i 20.11 – Rodzaje chorób uwarunkowanych genetycznie (aberacje chromosomowe, choroby jednogenowe).
• 10 i 11.12 – Poradnictwo genetyczne. Wywiad rodzinny. Konstuowanie rodowodów.
• 17 i 18.12 – Techniki cytogenetyczne i molekularne stosowane w diagnostyce chorób uwarunkowanych genetycznie (hodowle komórkowe itd.).
Diagnostyka prenatalna.
• 28.01 – Zaburzenia epigenetyczne. Rodzicielskie piętno genomowe.
Przykłady zespołów z imprintingiem genomowym.

Zajęcia odbywają się w godzinach 15.00-17.15 w sali nr 400 w Katedrze Biologii Molekularnej i Genetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

 

 


 

2018/2019

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z genetyki  dla  Uniwersytetu Licealistów odbywać  się będą  w godzinach od  15.15-17.15 w następujących terminach:

 


 

             Data  Temat   zajęć

Grupa A  16.10.2018 Genom i mutacje. Aberracje chromosomowe liczbowe i strukturalne. Hodowla limfocytów. Analiza kariotypów

.

Grupa B 18.10.2018  

 


 

Grupa A.  23.10.2018   Choroby jednogenowe. Charakterystyka chorób jednogenowych

Grupa B  25.10.2018  Sekwencjonowanie. Rozwiązywanie zadań z genetyki  w oparciu o prawa Mendla.

 


 

Grupa A. 06.11.2017 Diagnostyka prenatalne.  Badania cytogenetyczne.  Rozdział elektroforetyczny DNA na żelu agarozowym. Ocena   produktu reakcji PCR.

 

Grupa B. 08.11.2017

 


 

Grupa A.  13.11.2017 Poradnictwo genetyczne, zasady funkcjonowania.   Wywiad genetyczny. Analizy danych z wywiadu rodzinnego.   Konstruowanie rodowodu

Grupa B.  15.11.2017

 


 

Grupa A. 20.11.2017  Zaburzenia epigenetyczne. Rodzicielskie  piętno genomowe.

Grupa B. 22.11.2017  Przykłady zespołów z imprintingiem genomowym.

 

Zajęcia odbywać się będą w sali seminaryjnej nr 400 Katedry i Zakładu Biologii Ogólnej, Molekularnej i Genetyki  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Ul. Medyków 18  Katowice-Ligota ( autobus z dworca PKP Linii 12 i 154). Telefon kontaktowy: 32 2088382 (388).

Informacje na temat podziału na grupy dostępne są w Sekretariacie Katedry.

Osoby prowadzące: dr Danuta Grygierczyk i mgr Malwina Botor