Personalized approach to non-syndromic childhood obesity using multi-omics disease signature

Medycyna spersonalizowana w odniesieniu do dzieci z otyłością prostą z wykorzystaniem multi-omics disease signature

Czas realizacji projektu 1.01.2018 – 31.12.2019

Nazwa instytucji międzynarodowej, w ramach której projekt jest realizowany

ESPE Research Unit w ramach nieograniczonego grantu z Sandoz

Informacje o projekcie

Celem badania jest próba ustalenia indywidualnego podejścia diagnostyczno-terapeutycznego (w rozumieniu modyfikacji stylu życia) w odniesieniu do dzieci i młodzieży z otyłością dzięki wykorzystaniu „multi-omics disease siganture”. Do badania włączona zostanie grupa 240 młodocianych z otyłością pozostających pod opieką uniwersyteckich ośrodków w Katowicach, Messynie (Włochy) i Stambule (Turcja). Badanie ma charakter badania wieloośrodkowego i jest konsekwencją istniejącej międzynarodowej współpracy.

Koordynator projektu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska

Realizatorzy projektu

  1.       Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska
  2.       Technion Research and Development Foundation Ltd, Interdisciplicary Center for Life Sciences and Engineering, Technion- Israel Institute of Technology, Izrael
  3.       Justus Liebig University, Niemcy
  4.       University of Messina, Włochy
  5.       Marmara University, Turcja

 Kierownik Merytoryczny Projektu w SUM

dr hab. n. med. Aneta Gawlik

Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej