Gliomed „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza”

 

Nazwa programu, w ramach którego projekt jest realizowany
„Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED III NCBR

 

Informacje o projekcie

Celem projektu jest opracowanie kompleksowego testu opartego na analizie materiału pobranego z guza w trakcie operacji lub biopsji u pacjentów chorych na glejaka oraz próbę opracowania metody “liquid biopsy” opartej na podstawie analizy wolnokrążącego DNA (cfDNA) guza we krwi obwodowej, co mogło by stanowić szybką i małoinwazyjną alternatywę dla biopsji, co w przypadku trudno dostępnych guzów, jakimi są niewątpliwie guzy mózgu, ma duże potencjalne znaczenie praktyczne.

Czas trwania projektu:
1.04.2017 – 31.03.2020

Koordynator Projektu:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik Merytoryczny Projektu w SUM
Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki

 

Realizatorzy Projektu:

  1.        Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  1. Warszawski Uniwersytet Medyczny,
  2. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie,
  3. Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH,
  4. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne z siedzibą w Podzamczu,
  5. Oncogene Diagnostics Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie,