W dniu 6.06.2014 grupa słuchaczy UTW była po raz kolejny w Będzinie. Tym razem mieliśmy możliwość zobaczyć z przewodnikiem wnętrze domu modlitwy MIZRACHI przy ul. Potockiego (a także w Bramie Cukermana), oraz zapoznać się z obyczajami i dziejami zagłębiowskich Żydów, mieszkających przed wojną w Będzinie. Co niektórzy podeszli pod Pomnik Bohaterów Getta przy ul. Podsiadły, a nawet prawie doszli do Zagórza, bo aż do parkingu Auchan.