Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

obraz dekoracyjny

 

 

„Doskonałość dydaktyczna uczelni"
nr Projektu POWR.03.04.00-00-P023/21

-projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Widza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość Projektu 524 462,45 zł

Realizacja projektu potrwa do 30 września 2023r.


Celem projektu pt. „Doskonałość dydaktyczna uczelni" jest poprawa jakości kształcenia poprzez doskonalenie zdolności instytucjonalnej uczelni i doskonalenie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni. Realizacja projektu przyczyni się do wdrażania reform na uczelniach w zakresie m.in. zarządzania procesem dydaktycznym, zarządzania jakością kształcenia, jak i rozwoju kadry dydaktycznej, dydaktyczno-naukowej, kadry wspierającej proces dydaktyczny.

Projekt zapewni wsparcie dydaktyki w poszczególnych dyscyplinach naukowych/artystycznych oraz podnoszenie kompetencji kadry akademickiej uczelni w zakresie dydaktyki w różnych typach uczelni publicznych i niepublicznych, uczelni akademickich i zawodowych, politechnikach, uniwersytetach a także uczelniach wojskowych, uczelniach służb państwowych, uczelniach artystycznych, uczelniach medycznych, uczelniach morskich, uczelniach teologicznych, np. poprzez wspieranie rozwoju dydaktyki przedmiotów w poszczególnych dyscyplinach, organizację szkoleń dla nauczycieli akademickich itp.

Realizacja projektu ma na celu profesjonalizację i podniesienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym poprzez rozwijanie praktycznych umiejętności dydaktycznych oraz promowanie naukowego podejścia do nauczania.

Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie 31 szkoleń dla 482 osób w okresie realizacji projektu.

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne pobierz tutaj:

 1. Regulamin rekrutacji do projektu
 2. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy
 3. Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika szkolenia
 4. Załącznik nr 3 Zgoda na uczestnictwo w projekcie
 5. Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu (RODO)
 6. Zarządzenie Nr 159 2022

 

Harmonogram
szkoleń w ramach w/w projektu

 

Harmonogram szkoleń CDISM - (Planowany termin rozpoczęcia szkoleń styczeń 2023)

 1. "Visual masterclass - techniki tworzenia realistycznych wizualizacji pod np. prezentacje czy VR" - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 2. "3D MODELS FOR GAMES - proces i wymagania przy tworzeniu modeli 3D do prezentacji czy VR" - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 3. "SCULPTING ANATOMY – modelowanie anatomiczne 3D – tworzenie każdego rodzaju modelu człowieka z odwzorowaniem prawdziwej anatomii. Przydatne do tworzenia materiałów graficznych, atlasów 3D, obrażeń, ilustracji itp." - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 4. "ANIMATION WORKSHOPS – tworzenie animacji 3D postaci – Tworzenie filmów instruktażowych 3D, wypadków, udzielania pomocy, pokazywanie różnych sytuacji z udziałem ludzi" - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA


Harmonogram szkoleń WNOZK:

 1. Cele i efekty uczenia się w dydaktyce szkoły wyższej 3h
  13.02.2023, godz. 9.00 – 11.15, WNOZK, ul. Medyków 12, sala 214

  Prowadzą: dr n. społ. Agnieszka Sobiegała, mgr Bożena Stemplewska

 2. Aktywizacja studentów w procesie dydaktycznym 6h - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
  7.02.2023, godz.9.00 – 13.30 WNOZK, ul. Medyków 12, sala 214

  Prowadzą: mgr Anna Knapik, mgr Marcin Drzazga

 3. Metoda dramy w symulacji medycznej 6h
  20.02.2023 – 9.00-13.30 WNOZK, ul Medyków 12, sala 205

  Prowadzą: mgr Marcin Drzazga, mgr Anna Knapik

 4. Efekty kształcenia w obszarach kompetencji społecznych -jak kształcić i jak oceniać 9h REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
  26.01.2023, godz. 9.00 – 16.00, Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, Katowice ul. Medyków 8b, sala seminaryjna 108

  Prowadzą: dr n. społ. Agnieszka Sobiegała, mgr Bożena Stemplewska

 5. Proces grupowy w pracy dydaktycznej 3h
  25.04.2023, w godz. 9.00- 11.15 WNOZK, ul Medyków 12, sala 205

  Prowadzą: mgr Anna Knapik, mgr Marcin Drzazga

 6. Metody narracyjne w dydaktyce medycznej 6h
  21.03.2023, godz. 9.00 –13.30, WNOZK, ul Medyków 12, sala 205

  Prowadzą: mgr Marcin Drzazga, mgr Anna Knapik

 7. Metody wizualne w dydaktyce medycznej 3h REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
  25.01.2023, godz. 9.00 – 11.15, WNOZK, Centrum Dydaktyczne, Katowice ul. Medyków 12c, sala 113

  Prowadzą: mgr Anna Knapik, mgr Marcin Drzazga

 8. Neurodydaktyka w pracy nauczyciela akademickiego 9h
  7.03.2023, godz. 9.00 – 13.30, WNOZK, Centrum Dydaktyczne, Katowice ul. Medyków 12c, sala 113
  9.03.2023, godz. 9.00 – 11.15, WNOZK, Centrum Dydaktyczne, Katowice ul. Medyków 12c, sala 113

  Prowadzą: dr n. społ. Agnieszka Sobiegała, mgr Bożena Stemplewska

 9. Komunikacja interpersonalna w pracy wychowawczo-dydaktycznej na uczelni wyższej 6h
  14.03.2023, godz. 9.00 – 11.15, WNOZK, Centrum Dydaktyczne, Katowice ul. Medyków 12c, sala 113
  15.03.2023, godz. 9.00 – 11.15, WNOZK, Centrum Dydaktyczne, Katowice ul. Medyków 12c, sala 113

  Prowadzą: mgr Marcin Drzazga, mgr Anna Knapik

 10. Konflikt – czyli jak radzić sobie z trudnościami w pracy dydaktycznej 6h REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
  19.04.2023, godz. 9.00 – 11.15, WNOZK, Centrum Dydaktyczne, Katowice ul. Medyków 12c, sala 113
  20.04.2023, godz. 9.00 – 11.15, WNOZK, Centrum Dydaktyczne, Katowice ul. Medyków 12c, sala 113

  Prowadzą: dr n. społ. Agnieszka Sobiegała, mgr Marcin Drzazga

 11. Ocenianie kształtujące w pracy z efektami uczenia się 6h
  09.05.2023, godz. 9.00 – 13.30, WNOZK, Centrum Dydaktyczne, Katowice ul. Medyków 12c, sala 205

  Prowadzą: dr n. społ. Agnieszka Sobiegała, Anna Knapik

Suma godzin -63h dydaktyczne, 1h dydaktyczna jest równa 45minut.


Harmonogram szkoleń WNoZB: (Planowany termin rozpoczęcia szkoleń styczeń 2023)

 1. "Wystąpienia publiczne oraz Prawidłowa emisja głosu"-
 2. „Innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych (Gry i aktywizujące metody dydaktyczne; Gamifikacja; Symulacje; Gry warsztatowe; Możliwość́ wykorzystania gier i gamifikacji w zajęciach ze studentami; Myślenie wizualne; Wykorzystanie myślenia wizualnego w prezentacjach, notatkach; Metafory, infografiki, mapy myśli; Możliwości wykorzystania myślenia wizualnego w kształceniu studentów,
 3. "Podstawowy kurs języka ukraińskiego"
 4. "Teaching effective student assesment - szkolenie z metodyki projektowania testów, oceny ciągłej pracy studenta, skuteczności udzielania informacji zwrotnej"


Harmonogram szkoleń PZE  (Planowany termin rozpoczęcia szkoleń styczeń 2023)

 1. Poprawność relacji pomiędzy mistrzem a uczniem, komunikacja, feedback",
 2. "Szkolenie z zakresu umiejętności miękkich tj.: efektywność i motywacja w działaniu; asertywność; zarządzanie czasem",
 3. "Szkolenie z zakresu umiejętności miękkich tj.: jak uczyć szybko i skutecznie",
 4. "Metodyka e-learningu",
 5. "Projektowanie scenariuszy e-learningowych – praktyczny warsztat dla scenarzystów szkoleń elektronicznych",
 6. "Adobe Photoshop – kurs podstawowy",
 7. "Kurs Infografika",
 8. "Tworzenie map myśli",
 9. "Akademia innowacyjnego nauczania",
 10. „Nowe technologie w pracy dydaktyka",
 11. „Wirtualna rzeczywistość w dydaktyce (szkolenie z dostępem do technologii VR/AR z zakresu medycyny, narzedzi medycznych, robotyki"
 12. „Wykorzystanie aplikacji odwzorowania układu kostnego, mięśniowego nowoczesne technologie obrazowania 3d w medycynie."

 

 

Informacja o osobach prowadzących szkolenia w WNOZK:

dr n. społ. Agnieszka Sobiegała

Kierownik Zakładu Pedagogiki Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Doktor nauk społecznych, terapeuta systemowy, pedagog specjalny, trener, wykładowca.

Tematem pracy doktorskiej był obraz własnej choroby u dzieci z zaburzeniami tikowymi. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych na temat zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania rodziny.

Prowadzi praktykę indywidualnej terapii dzieci oraz rodzin w ramach Centrum Psychoedukacji i Terapii „Quendi".

Ukończyła Szkołę Trenerów „Sieć" rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Systemową Terapię Rodzin, szkolenie podstawowe i zaawansowane, liczne szkolenia z terapii krótkoterminowej oraz traumy, w trakcie szkolenia metodą Somatic Experiencing. Posiada doświadczenie w pracy konsultanta w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz wychowawcy w świetlicach socjoterapeutycznych.


mgr Anna Knapik

Asystent dydaktyczny Zakładu Pedagogiki, pedagog, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, psychoterapeuta.

Realizowała innowacyjny projekt edukacyjny „Umiem się uczyć" oraz warsztaty dla nauczycieli w ramach projektu „Nauczyciel po pierwsze trener doradca". Prowadziła spotkania cochingowe dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkolenia merytoryczne i rozwojowe dla trenerów realizujących warsztaty edukacyjne dla nauczycieli „Nauka Prosta Sztuka". Prowadziła również szkolenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli pt.„Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia w budowaniu szkoły uczącej się – rola dyrektora szkoły". Od 2013 roku współpracuje z Stowarzyszeniem Epsilon Plus, gdzie jest współtwórcą programu profilaktyczno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży z zakresu zdrowia psychicznego. Przygotowała podręcznik dla nauczycieli oraz opracowania merytoryczne scenariuszy, jest współtwórcą programu profilaktycznego - Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk dla nauczycieli z zakresu zdrowia psychicznego PARPA, KBPN, IPiN, ORE. Koordynowała wdrożenie projektu My_Rodzice współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Prowadziła warsztaty z dziećmi i młodzieżą z zakresu profilaktyki uzależnień, agresji, przemocy, dot. relacji interpersonalnych (metoda dramy brytyjskiej), a także warsztaty oraz wykłady dla pedagogów szkolnych oraz nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień, podnoszenia kompetencji osobistych oraz wychowawczych, pracy z trudnym dzieckiem, pracy z rodziną, wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Prowadziła warsztaty dla rodziców z zakresu umiejętności wychowawczych.


mgr Marcin Drzazga

Asystent dydaktyczny Zakładu Pedagogiki, pedagog, trener umiejętności psychospołecznych, reżyser teatru dzieci i młodzieży.

Twórca działań edukacyjnych opartych na dramie dla rekomendowanego przez ORE programu profilaktyczno - wychowawczego Epsilon. W ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Ekspresji współpracował z Prof. Katarzyną Krasoń z UŚ, występował w ramach naukowych konferencji w czasie Festiwalu i publikował na temat dramy w wydawnictwie dedykowanym Festiwalowi przy Bibliotece Śląskiej w Katowicach. W ramach Laboratorium Pedagogiki Teatru przy Teatrze Zagłębia prowadzi warsztaty dramy. Wspólnie z prof. A. Gałązką z UŚ przygotowywał program Szkoły Dramy oraz prowadzi zajęcia z tego przedmiotu na Akademii Muzycznej w Katowicach. Jego projekty społeczne wykorzystujące dramę jako metodę pracy z ludźmi były prezentowane na międzynarodowym Festiwalu Teatromania oraz na Łódzkich Spotkaniach Teatralnych. Prowadził warsztaty z dramy dla Instytutu Teatralnego w Warszawie oraz dla wielu innych instytucji. Brał czynny udział w konferencji Teatr w Edukacji i Terapii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie podejmując refleksję nad tematem wykorzystania działań dramowych i improwizacyjnych w edukacji.


mgr Bożena Stemplewska

Asystent dydaktyczny Zakładu Pedagogiki, pedagog, socjoterapeuta.

Pedagog opiekuńczo-wychowawczy, ukończyła studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie terapii psychopedagogicznej oraz Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej, szkolenie z zakresu: Dialog motywujący w pracy indywidualnej i grupowej, a także szereg kursów i szkoleń z zakresu pracy dydaktycznej, pracy z grupą, pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo i z innymi dysfunkcjami neurorozwojowymi, pracy z rodziną. Od 2005 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rodziny, pracuje w świetlicy socjoterapeutycznej, współpracowała ze Stowarzyszeniem Niezwykłe dzieci, ma doświadczenie w pracy wychowawczej w specjalnym ośrodku wychowawczym oraz jako społeczny kurator sądowy, brała udział w obozach rehabilitacyjno – terapeutycznych, gdzie pracowała na rzecz dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi i ich rodzin.

 

 

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.