Wykaz dokumentów do pobrania:

  1. Propozycja recenzenta
  2. Ocena pracy dyplomowej
  3. Opinia promotora