Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 2014 roku otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN), na realizację zadania „Digitalizacja i zamieszczenie w Internecie unikatowych materiałów dotyczących historii medycyny Śląska Górnego i Cieszyńskiego ze zbiorów Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach". 
Zdigitalizowane materiały zostały umieszczone w zasobach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej
(http://www.sbc.org.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=75)

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 2014 roku otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN), na realizację zadania "Zakup usługi konwersji bibliograficzno-faktograficznej bazy Prace Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska do programu Aleph500".
Wejście do bazy http://aleph.sum.edu.pl/F?func=file&file_name=base-list-cdm01&local_base=cdm01