logo FE 1                 Flaga RP                logo UE rgb-1

BIO-ONKO-REG „Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji  i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki”

Nazwa programu, w ramach którego projekt jest realizowany

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 4 Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe

Informacje o projekcie

Celem projektu jest opracowanie technologii otrzymywania spersonalizowanych rusztowań tkankowych: (i) nieresorbowalnych oraz (ii) resorbowalnych, które znajdą zastosowanie w rekonstrukcji twarzoczaszki m.in. w obszarze masywu szczękowo-sitowego, podniebienia twardego, oczodołu, szczęki. W tym celu opracowany i połączony ze sobą zostanie:

(1) program z zastosowaniem, którego dane z tomografu komputerowego lub rezonansu magnetycznego wykorzystane zostaną do zaprojektowania kształtu docelowego rusztowania,

(2) nowy materiał kompozytowy

(2.1) niebiodegradowalny powstały z kombinacji niebiodegradowalnych materiałów polimerowych z dodatkami organicznymi/nieorganicznymi

(2.2) biodegradowalny powstały z kombinacji biodegradowalnego materiału polimerowego z dodatkami organicznymi/nieorganicznymi,

(3) drukarka SLS z zastosowaniem, której drukowane będą rusztowania niebiodegradowalne oraz biodegradowalne,

(4) metody otrzymywania komórek docelowych (osteoblastów) z komórek wyjściowych – macierzystych (różnicowanie) i WAT (transdyferencjacja) oraz metody zasiedlania rusztowań komórkami docelowymi (osteoblastami),

(5) modele anatomiczne do planowania operacji chirurgicznych.

Czas trwania projektu:

01.01.2018 r. – 31.12.2020 r.

Lider Projektu:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik Merytoryczny Projektu w SUM

prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski Kierownik Katedry i Kliniki Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 Realizatorzy Projektu:

  1.        Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
  2.        Solveere Sp. z o. o.
  3.        Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach,
  4.        Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia  Spółka z ograniczona odpowiedzialnością