Kształcenie studentów kierunków zdrowie publiczne, dietetyka i zarządzanie ryzykiem zdrowotnym, prowadzone jest przez, kadrę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Dodatkowo, w związku z programem praktyk wakacyjnych studentów, w proces kształcenia są włączani pracownicy instytucji prowadzących praktyki.

Na strukturę organizacyjną Wydziału Nauk o Zdrowiu składa się 12 jednostek naukowo-dydaktycznych.

Zajęcia dydaktyczne odbywają prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza dydaktycznego Wydziału w siedzibie głównej w Bytomiu, na terenie kampusu SUM w Zabrzu – Rokitnicy oraz w szpitalach klinicznych SUM.

 

budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

sala laboratoryjna - urządzenie badawcze, probówki, komputer

budynek Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

sala laboratoryjna

tablice informacyjne wewnątrz budynku informujące o nazwie wydziału jak i kierunkach tam wykładanych

widok wnętrza budynku na klatkę schodową, drzwi wejściowe do sal wykładowych

studentka realizująca ćwiczenie w laboratorium przy dygestorium