Kształcenie studentów kierunku zdrowie publiczne i dietetyka jest prowadzone przez, kadrę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Dodatkowo, w związku z programem praktyk wakacyjnych studentów, w proces kształcenia są włączani pracownicy instytucji prowadzących praktyki.

Na strukturę organizacyjną Wydziału Nauk o Zdrowiu składa się 12 jednostek naukowo-dydaktycznych