Uchwały Senatu SUM

 • Uchwała nr 18/2019 Senatu Uczelni z dnia 24.04.2019 r. w sprawie powołania Pierwszej Rady Uczelni na kadencję od 01.03.2019 r. do 31.12.2020 r.
 • Uchwała nr 149/2018 Senatu Uczelni z dnia 21.11.2018 r. w sprawie określenia sposobu powołania i zadań Pierwszej Rady

Regulaminy

Uchwały Rady Uczelni 

 • Uchwała Nr 1/2019 z dnia 20.05.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Uczelni
 • Uchwała Nr 2/2019 z dnia 20.05.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Uchwała Nr 3/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za 2019 rok i 2020 rok
 • Uchwała Nr 4/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zabudowanej obiektami Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM, położonej w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 na rzecz Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Wandy 6.
 • Uchwała Nr 5/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na zabudowanej nieruchomości Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach położonej w Zabrzu przy ul. Marii Curie - Skłodowskiej na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A, Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14 A, Gliwice.
 • Uchwała Nr 1/2020 z dnia 17.01.2020 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Zdrowia z wnioskiem, o którym mowa w art. 140 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)
 • Uchwała Nr 2/2020 z dnia 17.01.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zabudowanej obiektami Centrum Ciepłowniczego, położonej w Katowicach przy ul. Medyków na rzecz Prologis Poland REIT Sp. z o.o. I Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59.
 • Uchwała Nr 3/2020 z dnia 17.01.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zabudowanej obiektami Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM, położonej w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 na rzecz TAURON Ciepło Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49.
 • Uchwała Nr 4/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie wskazania kandydata na funkcję Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2020-2024
 • Uchwała Nr 5/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie sprawozdania z działalności Rady Uczelni w roku 2019
 • Uchwała Nr 6/2020 z dnia 15.05.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zabudowanej obiektami Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, położonej w Zabrzu przy ul. Jordana 17, 19 i ul. Medyków na rzecz Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą 41-800 Zabrze ul. J.W. Goethego 3.
 • Uchwała Nr 7/2020 z dnia 15.05.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zabudowanej obiektami Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM, położonej w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 na rzecz Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Wandy 6
 • Uchwała Nr 8/2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie sprawozdania finansowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za rok 2019
 • Uchwała Nr 9/2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za rok 2019
 • Uchwała Nr 10/2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na rok 2020
 • Nr 11/2020 w sprawie wystąpienia do Ministra Zdrowia z wnioskiem, o którym mowa w art. 140 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)
 • Nr 12/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zabudowanej obiektami Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM, położonej w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 na rzecz TAURON Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49
 • Nr 13/2020 w sprawie zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Uchwała Nr 14/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach położonej w Sosnowcu w rejonie ulicy Ostrogórskiej i Rozwojowej.
 • Uchwała Nr 15/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach położonej w Zabrzu przy ul. Macieja Mielżyńskiego
 • Uchwała Nr 16/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach położonej w Zabrzu przy ul. Jerzego Wyciska 2-4
 • Uchwała Nr 17/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zabudowanej obiektami  m.in. Zespołu Domów Studenckich wraz z towarzyszącą infrastrukturą, Archiwum oraz Praktyki Lekarza Rodzinnego wraz z obiektami pomocniczymi, położonej w Katowicach przy ul. Medyków na rzecz Katowickich Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 89
 • Uchwała Nr 18/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie przyznania Rektorowi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dodatku zadaniowego
 • Uchwała Nr 19/2020 z dnia 08.12.2020 r. w sprawie zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na rok 2020
 • Uchwała Nr 20/2020 z dnia 08.12.2020 r. w sprawie zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Uchwała Nr 21/2020 z dnia 08.12.2020 r. w sprawie sprawozdania z działalności Rady Uczelni w roku 2020