Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 

Uchwały Senatu SUM

 • Uchwała nr 18/2019 Senatu Uczelni z dnia 24.04.2019 r. w sprawie powołania Pierwszej Rady Uczelni na kadencję od 01.03.2019 r. do 31.12.2020 r.
 • Uchwała nr 149/2018 Senatu Uczelni z dnia 21.11.2018 r. w sprawie określenia sposobu powołania i zadań Pierwszej Rady

Regulaminy

Uchwały Rady Uczelni 

 • Uchwała Nr 1/2019 z dnia 20.05.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Uczelni
 • Uchwała Nr 2/2019 z dnia 20.05.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Uchwała Nr 3/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za 2019 rok i 2020 rok
 • Uchwała Nr 4/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zabudowanej obiektami Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM, położonej w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 na rzecz Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Wandy 6.
 • Uchwała Nr 5/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na zabudowanej nieruchomości Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach położonej w Zabrzu przy ul. Marii Curie - Skłodowskiej na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A, Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14 A, Gliwice.
 • Uchwała Nr 1/2020 z dnia 17.01.2020 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Zdrowia z wnioskiem, o którym mowa w art. 140 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)
 • Uchwała Nr 2/2020 z dnia 17.01.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zabudowanej obiektami Centrum Ciepłowniczego, położonej w Katowicach przy ul. Medyków na rzecz Prologis Poland REIT Sp. z o.o. I Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59.
 • Uchwała Nr 3/2020 z dnia 17.01.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zabudowanej obiektami Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM, położonej w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 na rzecz TAURON Ciepło Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49.
 • Uchwała Nr 4/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie wskazania kandydata na funkcję Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2020-2024
 • Uchwała Nr 5/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie sprawozdania z działalności Rady Uczelni w roku 2019
 • Uchwała Nr 6/2020 z dnia 15.05.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zabudowanej obiektami Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, położonej w Zabrzu przy ul. Jordana 17, 19 i ul. Medyków na rzecz Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą 41-800 Zabrze ul. J.W. Goethego 3.
 • Uchwała Nr 7/2020 z dnia 15.05.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zabudowanej obiektami Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM, położonej w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 na rzecz Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Wandy 6
 • Uchwała Nr 8/2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie sprawozdania finansowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za rok 2019
 • Uchwała Nr 9/2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za rok 2019
 • Uchwała Nr 10/2020 z dnia 17.06.2020 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na rok 2020
 • Nr 11/2020 w sprawie wystąpienia do Ministra Zdrowia z wnioskiem, o którym mowa w art. 140 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)
 • Nr 12/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zabudowanej obiektami Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM, położonej w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 na rzecz TAURON Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49
 • Nr 13/2020 w sprawie zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Uchwała Nr 14/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach położonej w Sosnowcu w rejonie ulicy Ostrogórskiej i Rozwojowej.
 • Uchwała Nr 15/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach położonej w Zabrzu przy ul. Macieja Mielżyńskiego
 • Uchwała Nr 16/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach położonej w Zabrzu przy ul. Jerzego Wyciska 2-4
 • Uchwała Nr 17/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zabudowanej obiektami  m.in. Zespołu Domów Studenckich wraz z towarzyszącą infrastrukturą, Archiwum oraz Praktyki Lekarza Rodzinnego wraz z obiektami pomocniczymi, położonej w Katowicach przy ul. Medyków na rzecz Katowickich Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 89
 • Uchwała Nr 18/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie przyznania Rektorowi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dodatku zadaniowego
 • Uchwała Nr 19/2020 z dnia 08.12.2020 r. w sprawie zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na rok 2020
 • Uchwała Nr 20/2020 z dnia 08.12.2020 r. w sprawie zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Uchwała Nr 21/2020 z dnia 08.12.2020 r. w sprawie sprawozdania z działalności Rady Uczelni w roku 2020
 • Uchwała Nr 1/2021 z dnia 15.02.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/2019 z dnia 20.05.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Uczelni
 • Uchwała Nr 2/2021 z dnia 15.02.2021 r. w sprawie zaopiniowania prowizorium budżetowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na rok 2021
 • Uchwała Nr 3/2021 z dnia 22.03.2021 r. w sprawie zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Uchwała Nr 4/2021 z dnia 26.04.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie dwóch odrębnych odpłatnych służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zabudowanych obiektami m.in. Zespołu Domów Studenckich wraz z towarzyszącą infrastrukturą, Archiwum oraz Praktyki Lekarza Rodzinnego wraz z obiektami pomocniczymi, położonej w Katowicach przy ul. Medyków na rzecz Katowickich Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 89
 • Uchwała Nr 5/2021 z dnia 14.06.2021 r. w sprawie sprawozdania finansowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za rok 2020
 • Uchwała Nr 6/2021 z dnia 14.06.2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za rok 2020
 • Uchwała Nr 7/2021 z dnia 14.06.2021 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na rok 2021
 • Uchwała Nr 8/2021 z dnia 14.06.2021 r. w sprawie zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Uchwała Nr 9/2021 z dnia 25.10.2021 r. w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za 2021 rok i 2022 rok;
 • Uchwała Nr 10/2021 z dnia 25.10.2021 r. w sprawie zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Uchwała Nr 11/2021 z dnia 08.11.2021 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji strategii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na lata 2015-2021
 • Uchwała Nr 12/2021 z dnia 08.11.2021 r. w sprawie zaopiniowania strategii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na lata 2022-2028
 • Uchwała Nr 13/2021 z dnia 08.11.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie dwóch odrębnych odpłatnych służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zabudowanej obiektami Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach, położonej przy ul. 3-go Maja 13-15 w Zabrzu, zapisanej w dwóch księgach wieczystych: KW nr GL1Z/00000012/0 i KW nr GL1Z /00010150/2, na rzecz Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. J.W. Goethego 3
 • Uchwała Nr 14/2021 z dnia 08.11.2021 r. w sprawie zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Uchwała Nr 15/2021 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie zaopiniowania zmiany Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Uchwała Nr 16/2021 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie zaopiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na rok 2021

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.