Płatności

Uprzejmie przypominamy, że termin płatności I raty z tytułu opłaty za czesne (semestr zimowy w roku akademickim 2017/18) dla studentów studiów niestacjonarnych minął dnia 30.09.2017r. Prosimy o niezwłoczne uregulowanie zaległych należności.

 

Wpłat należy dokonywać na swój indywidualny numer konta bankowego.

Informacje z kwotą indywidualnego zadłużenia mogą Państwo również zobaczyć na wirtualnym dziekanacie.


[Przesłano przez: Dział Finansowo-Księgowy]