Logo SUM

Rekrutacja
studentów/studentek kierunku Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu
w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach projektu pt.: „W drodze do profesjonalizmu – staże dla studentów i studentek Wydziału Nauk o Zdrowiu
w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” realizowanym
w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

UWAGA OD DNIA 01.03.2019 r. TRWA NABÓR DO PROJEKTU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO oraz POŁOŻNICTWO!!! REKRUTACJA TRWA DO DNIA 31.05.2019 r. !!!
Osoba do kontaktu:
mgr Tatiana Wyciślik - Żurawska
tel. 32 208 88 11
Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Kto może być uczestnikiem projektu:
Kierunek Pielęgniarstwo: studenci/studentki I stopnia, rok II, rok III studiów stacjonarnych, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w stażach;
Kierunek Położnictwo: studenci/studentki I stopnia, rok II studiów stacjonarnych, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w stażach.
Jednocześnie w projekcie nie mogą wziąć udziału osoby, które równocześnie korzystają z Programu Erasmus Plus+.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są pod adresem:
http://stazewnoz.sum.edu.pl/?r=artykul/view&id=3