Pielęgniarki

Szanowne Pielęgniarki
Szanowne Położne

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Międzynarodowego Dnia Położnej, proszę przyjąć najlepsze życzenia, a także podziękowania za pomoc, którą każdego dnia niesiecie Panie ludziom jej potrzebującym. Doceniamy Wasz trud, oddanie i cierpliwość w codziennej pracy.

Wasza fachowa opieka zapewnia naszym pacjentom poczucie bezpieczeństwa i wsparcie, a wykonywana praca darzona jest powszechnym szacunkiem i uznaniem.
Życzę, aby praca Pań łączyła się z satysfakcją zarówno materialną, jak też wyrażającą się w serdeczności ze strony pacjentów i ich rodzin oraz w uznaniu społecznym.

Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. n. med. Jan Duława
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach


[Przesłno przez: Karolina Skubacz]