Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

images/s5_velocity/top_image.jpg

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Sprawdź materiały w formie wideo prezentujące Naszą Uczelnię


Zobacz Pokaż wszystkie
image

Aktualności

Kształcenie Podyplomowe
Wejdź
Muzeum Medycyny i Farmacji
Wejdź
KRAUM
WEJDŹ
JM Rektor SUM
przewodniczący KRAUM kadencja 2016-2020
Zamówienia Publiczne
WEJDŹ
Uwaga

Uwaga studenci ostatniego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach w roku akademickim 2018/2019
Studia II° kierunek: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo,
coaching medyczny, elektroradiologia

 

Osoby, które mają ustalony termin obrony pracy magisterskiej na koniec czerwca i pierwszą połowę lipca br. powinny złożyć pracę na 2 tygodnie przed tą datą.
Pozostali magistranci zgodnie z Regulaminem Studiów do dnia 30 czerwca

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej jest:

 1. złożenie pracy dyplomowej wraz z opinią promotora i oceną recenzenta
 2. zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk oraz uzyskanie wszystkich efektów kształcenia, przewidzianych w programie studiów, w tym planie studiów
 3. pozytywna ocena pracy dyplomowej recenzenta 
 4. pozytywna weryfikacja pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy

oraz dostarczenie do Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach niżej wymienionych dokumentów:

 1. pracy dyplomowej wraz z  podpisem promotora na pierwszej stronie pracy
 2. zgłoszona pisemnie propozycja recenzenta pracy
 3. ocena pracy dokonana przez recenzenta
 4. opinia promotora na temat pracy dyplomowej
 5. oświadczenie o charakterze pracy dyplomowej
 6. karta obiegowa podpisana przez wszystkie komórki organizacyjne (do odbioru w Dziekanacie)
 7. indeks praktyk
 8. dowód wpłaty na kwotę 60 zł - opłata za dyplom
 9. 4 zdjęcia do dyplomu o wymiarze 4,5 cm x 6,5 cm (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 10. legitymacji studenckiej – ostateczny termin zwrotu w dniu obrony pracy magisterskiej
 11. załączniki do Regulaminu antyplagiatowego w SUM w Katowicach
 12. informacje dla potrzeb Suplementu do dyplomu – kserokopię dokumentów  stwierdzających przynależność do kół naukowych

Wpłata za dyplom może być dokonana: gotówką w kasie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach lub przelewem na konto: ING Bank Śląski S.A. nr konta 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103 lub przelewem na indywidualny numer konta za pomocą konta na wirtualnym dziekanacie, z podaniem tytułu wpłaty: „Wydział Nauk o Zdrowiu Katowicach w Katowicach  - opłata za dyplom”

 

Pracę dyplomową należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach:

 • jeden egzemplarz to tzw. „oryginał”, który musi być wydrukowany dwustronnie (każda kartka z obydwu stron zadrukowana) za wyjątkiem strony tytułowej. Oryginał należy złożyć w miękkiej okładce (termobindowanie),
 • wersja elektroniczna pracy w formacie DOC (Microsoft Word), RTF lub PDF dostarczona na nośniku CD lub DVD. Nazwa pliku na płycie: imię i nazwisko studenta
 • dwa egzemplarze to tzw. ”kopie”, z których jedna jest przeznaczona dla promotora a druga dla recenzenta. Powinny być one wydrukowane jednostronnie (każda kartka tylko na jednej stronie zadrukowana) – student dostarcza prace dyplomowe promotorowi i recenzentowi

Studenci, którzy nie złożą kompletu dokumentów, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu dyplomowego oraz obrony pracy dyplomowej.

Obrona pracy odbywa się w terminie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału.

Zgodnie z Regulaminem Studiów, student obowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do dnia 30 czerwca, na studiach kończących się semestrem letnim.
Dziekan, na wniosek promotora lub studenta, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku:

-długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim orzeczeniem lekarskim,

-braku możliwości wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta, może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej, o okres nie dłuższy niż 2 miesiące od terminu określonego w Regulaminie, tj. do 30.08.2019 r.

Decyzją Dziekana student zostaje skreślony z listy studentów, w przypadku niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub niezdania egzaminu dyplomowego oraz w przypadku niezłożenia wniosku o odpłatne powtarzanie roku.

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu.

Ponadto na wniosek absolwenta uczelnia wydaje dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na język obcy wraz z suplementem do dyplomu (suplement jedynie w języku angielskim). Kompletny wniosek zawierający podanie, zdjęcie do dyplomu, dowód wpłaty za odpis w języku obcym 40 zł, absolwent składa w Dziekanacie Wydziału.


 Ponadto prosimy zapoznać się z następującymi przepisami:

 1. Regulamin Studiów-od §29 do §39
 2. Regulaminem przygotowania pracy dyplomowej i przebiegu egzaminu dyplomowego na studiach magisterskiej
 3. Regulamin antyplagiatowy

 

 [Przesłano przez: Katarzyna Kliszcz]

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2020

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.