Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Uwaga studenci ostatniego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim 2017/2018

Studia I° kierunek: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, elektroradiologia

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej jest:
1. złożenie pracy dyplomowej wraz z opinią promotora i oceną recenzenta
2. zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk oraz uzyskanie wszystkich efektów kształcenia, przewidzianych w programie studiów, w tym planie studiów
3. pozytywna ocena pracy dyplomowej recenzenta
4. pozytywna weryfikacja pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy

oraz dostarczenie do Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach niżej wymienionych dokumentów:

1. pracy dyplomowej wraz z podpisem promotora na pierwszej stronie pracy
2. zgłoszona pisemnie propozycja recenzenta pracy
3. ocena pracy dokonana przez recenzenta
4. opinia promotora na temat pracy dyplomowej
5. karta obiegowa podpisana przez wszystkie komórki organizacyjne (do odbioru w Dziekanacie)
6. indeks praktyk
7. dowód wpłaty na kwotę 60 zł - opłata za dyplom
8. 4 zdjęcia do dyplomu o wymiarze 4,5 cm x 6,5 cm (podpisane imieniem i nazwiskiem)
9. załączniki do Regulaminu antyplagiatowego w SUM w Katowicach:
 - załącznik nr 1 - oświadczenie studenta
 - załącznik nr 2 - oświadczenie
10. informacje dla potrzeb Suplementu do dyplomu - kserokopię dokumentów stwierdzających przynależność do kół naukowych

Wpłata za dyplom może być dokonana: gotówką w kasie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach lub przelewem na konto: ING Bank Śląski S.A. nr konta 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103 lub przelewem na indywidualny numer konta za pomocą konta na wirtualnym dziekanacie, z podaniem tytułu wpłaty:
"Wydział Nauk o Zdrowiu Katowicach w Katowicach - opłata za dyplom" 

Pracę dyplomową należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach:
. jeden egzemplarz to tzw. "oryginał", który musi być wydrukowany dwustronnie (każda kartka z obydwu stron zadrukowana) za wyjątkiem strony tytułowej. Oryginał należy złożyć w miękkiej okładce (termobindowanie),
. wersja elektroniczna pracy w formacie DOC (Microsoft Word), RTF lub PDF dostarczona na nośniku CD lub DVD. Nazwa pliku na płycie: imię i nazwisko studenta 
. dwa egzemplarze to tzw. "kopie", z których jedna jest przeznaczona dla promotora a druga dla recenzenta. Powinny być one wydrukowane jednostronnie (każda kartka tylko na jednej stronie zadrukowana) - student dostarcza prace dyplomowe promotorowi i recenzentowi

Studenci, którzy nie złożą kompletu dokumentów, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu dyplomowego oraz obrony pracy dyplomowej.
Obrona pracy odbywa się w terminie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału.

Zgodnie z Regulaminem Studiów, student obowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do dnia 30 czerwca, na studiach kończących się semestrem letnim.
Dziekan, na wniosek promotora lub studenta, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku:
-długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim orzeczeniem lekarskim,
-braku możliwości wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta, może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej, o okres nie dłuższy niż 2 miesiące od terminu określonym w Regulaminie, tj. do 31.08.2017r.
Decyzją Dziekana student zostaje skreślony z listy studentów, w przypadku niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub niezdania egzaminu dyplomowego oraz w przypadku niezłożenia wniosku o odpłatne powtarzanie roku.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, Poz. 1188 z późn. zm.) w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia
sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu.
Ponadto na wniosek absolwenta uczelnia wydaje dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na język obcy wraz z suplementem do dyplomu (suplement jedynie w języku angielskim). Kompletny wniosek zawierający (podanie, zdjęcie do dyplomu, dowód wpłaty za odpis w języku obcym 40 zł), absolwent składa w Dziekanacie.

Ponadto prosimy zapoznać się z następującymi przepisami:
1. Regulamin Studiów-od §29 do §39
2. Regulamin antyplagiatowy - Zarządzenie nr 71/2015
3. Regulamin przygotowania pracy dyplomowej i przebiegu egzaminu dyplomowego licencjackiego

Informacje


[Przesłano przez: Katarzyna Kliszcz]

 

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.