image Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Szukaj

 
 
Stypendium
Zmiana rozmiaru tekstu:

 

Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał w poprzednim roku akademickim średnią ocen nie mniejszą niż 4,01 lub osiągniecia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

    Wnioski mogą składać:
            - studenci, którzy zaliczyli rok studiów  i są wpisani na kolejny rok akademicki;
            - studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia;
            - studenci przyjęci na pierwszy rok studiów roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty.

Wnioski należy składać terminie od dnia 25 września do dnia 6 października 2017 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia, podpisami właściwych osób potwierdzającymi osiągnięcia oraz oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach tj. oświadczeniem studenta o pobieraniu świadczeń pomocy materialnej tylko na jednym kierunku oraz tylko na jednej Uczelni. 

Wniosek oraz załącznik nr 8 dostępny jest poniżej :

http://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=pobierz&fid=17917

http://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=pobierz&fid=17923


KOMUNIKAT W  SPRAWIE STYPENDIUM REKTORA
DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Informujemy, że nowy Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2017 z dnia 31.07.2017 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniającego Zarządzenie Nr 13/2007 z dnia 24.01.2007 r. z późn. zm. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”, nie wprowadza zmian co do rodzaju osiągnieć, za które student może otrzymać stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Zgodnie z propozycją Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zostały wprowadzone od roku akademickiego 2017/2018 zmiany co do wagi punktów za poszczególne rodzaje osiągnięć.

Propozycje zmian w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla studentów SUM, uwzględniają postulaty przekazane RUSS przez przedstawicieli poszczególnych lat i kierunków studiów.

Zgodnie z art. 186 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, sposób wyłaniania studentów mogących otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów, wzory wniosków o przyznanie świadczeń, wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

 

[Przesłano przez: Tatiana Wyciślik-Żurawska]

 

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2018

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.