Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 
Uwaga

Uwaga studenci ostatniego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim 2016/2017

 

Studia II° kierunek: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo,

coaching medyczny


Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej jest:

 

 • złożenie pracy dyplomowej wraz z opinią promotora
 • zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk oraz uzyskanie wszystkich efektów kształcenia, przewidzianych w programie studiów, w tym planie studiów
 • pozytywna ocena pracy dyplomowej recenzenta 
 • pozytywna weryfikacja pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy

 

oraz dostarczenie do Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach niżej wymienionych dokumentów:

 

 • pracy dyplomowej wraz z  podpisem promotora na pierwszej stronie
 • zgłoszonej pisemnie propozycji recenzenta pracy
 • oceny pracy dokonanej przez recenzenta
 • opinii promotora na temat pracy dyplomowej
 • karty obiegowej podpisanej przez wszystkie komórki organizacyjne (do odbioru w Dziekanacie)
 • indeksu praktyk
 • dowodu wpłaty na kwotę 60 zł - opłata za dyplom
 • 4 zdjęć do dyplomu o wymiarze 4,5 cm x 6,5 cm (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • legitymacji studenckiej – ostateczny termin zwrotu w dniu obrony pracy magisterskiej
 • załączników do Regulaminu antyplagiatowego w SUM w Katowicach:

- załącznik nr 1 – oświadczenie studenta

- załącznik nr 2 – oświadczenie

11. informacji dla potrzeb Suplementu do dyplomu – kserokopię dokumentów  stwierdzających przynależność do kół naukowych

Wpłata za dyplom może być dokonana: gotówką w kasie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach lub przelewem na konto: ING Bank Śląski S.A. nr konta 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103 lub przelewem na indywidualny numer konta za pomocą konta na wirtualnym dziekanacie, z podaniem tytułu wpłaty: „Wydział Nauk o Zdrowiu Katowicach w Katowicach  - opłata za dyplom”

Pracę dyplomową należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach:

 • jeden egzemplarz to tzw. „oryginał”, który musi być wydrukowany dwustronnie (każda kartka z obydwu stron zadrukowana) za wyjątkiem strony tytułowej. Oryginał należy złożyć w miękkiej okładce (termobindowanie),
 • wersja elektroniczna pracy w formacie DOC (Microsoft Word), RTF lub PDF dostarczona na nośniku CD lub DVD. Nazwa pliku na płycie: imię i nazwisko studenta
 • dwa egzemplarze to tzw. ”kopie”, z których jedna jest przeznaczona dla promotora a druga dla recenzenta. Powinny być one wydrukowane jednostronnie (każda kartka tylko na jednej stronie zadrukowana) – student dostarcza prace dyplomowe promotorowi i recenzentowi

Studenci, którzy nie złożą kompletu dokumentów, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu dyplomowego oraz obrony pracy dyplomowej.

Obrona pracy odbywa się w terminie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału.

 

 

STUDIA II STOPNIA - TERMINARZ

SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH-MAGISTERSKICH

W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017:

 

Termin składania prac do  31.05.2017 r.- obrona w II połowie czerwca i I połowie lipca 2017 r. 
Termin składania prac do  30.06.2017 r.- obrona w II połowie lipca 2017 r. i później.

 

 

Zgodnie z Regulaminem Studiów, student obowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do dnia 30 czerwca, na studiach kończących się semestrem letnim.

Dziekan, na wniosek promotora lub studenta, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku:

-długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim orzeczeniem lekarskim,

-braku możliwości wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta,

może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej, o okres nie dłuższy niż 2 miesiące od terminu określonego w Regulaminie, tj. do 31.08.2017 r.

Decyzją Dziekana student zostaje skreślony z listy studentów, w przypadku niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub niezdania egzaminu dyplomowego oraz w przypadku niezłożenia wniosku o odpłatne powtarzanie roku.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 201, Poz. 1188 z późn. zm.) w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu.

 

Ponadto na wniosek absolwenta uczelnia wydaje dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na język obcy wraz z suplementem do dyplomu (suplement jedynie w języku angielskim). Kompletny wniosek zawierający podanie, zdjęcie do dyplomu, dowód wpłaty za odpis w języku obcym 40 zł, absolwent składa w Dziekanacie Wydziału.

 

 

 Ponadto prosimy zapoznać się z następującymi przepisami:

 1. Regulaminem Studiów-od §29 do §39
 2. Regulaminem antyplagiatowy - Zarządzenie nr 71/2015
 3. Regulaminem pisania i obrony pracy magisterskiej oraz zasadami redagowania pracy dyplomowej

 

[Przesłano przez: Tatiana Wyciślik-Żurawska]

 

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.