Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

Uwaga studenci ostatniego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach w roku akademickim 2015/2016
Studia I° kierunek: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej jest:1. złożenie pracy dyplomowej wraz z opinią promotora
2. zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk oraz uzyskanie wszystkich efektów kształcenia, przewidzianych w programie studiów, w tym planie studiów
3. pozytywna ocena pracy dyplomowej recenzenta
4. pozytywna weryfikacja pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy

oraz dostarczenie do Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach niżej wymienionych dokumentów:

 

 1. pracy dyplomowej wraz z wpisem promotora na pierwszej stronie pracy
 2. zgłoszona pisemnie propozycja recenzenta pracy
 3. ocena pracy dokonana przez recenzenta
 4. opinia promotora na temat pracy dyplomowej
 5. uzupełniony indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta
 6. karta obiegowa podpisana przez wszystkie komórki organizacyjne (do odbioru w Dziekanacie)
 7. indeks praktyk
 8. dowód wpłaty na kwotę 60 zł - opłata za dyplom
 9. 4 zdjęcia do dyplomu o wymiarze 4,5 cm x 6,5 cm (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 10. załączniki do Regulaminu antyplagiatowego w SUM w Katowicach:
  • - załącznik nr 1 – oświadczenie studenta
  • - załącznik nr 2 – oświadczenie
 11. informacje dla potrzeb Suplementu do dyplomu - kserokopię dokumentów stwierdzających przynależność do kół naukowych

Wpłata za dyplom może być dokonana: gotówką w kasie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach lub przelewem na konto: ING Bank Śląski S.A. nr konta 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103 lub przelewem na indywidualny numer konta za pomocą konta na wirtualnym dziekanacie, z podaniem tytułu wpłaty: „Wydział Nauk o Zdrowiu Katowicach w Katowicach - opłata za dyplom”

Pracę dyplomową należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach:

 • jeden egzemplarz to tzw. „oryginał”, który musi być wydrukowany dwustronnie (każda kartka z obydwu stron zadrukowana) za wyjątkiem strony tytułowej. Oryginał należy złożyć w miękkiej okładce (termobindowanie),
 • wersja elektroniczna pracy w formacie DOC (Microsoft Word), RTF lub PDF dostarczona na nośniku CD lub DVD. Nazwa pliku na płycie: imię i nazwisko studenta
 • dwa egzemplarze to tzw. ”kopie”, z których jedna jest przeznaczona dla promotora a druga dla recenzenta. Powinny być one wydrukowane jednostronnie (każda kartka tylko na jednej stronie zadrukowana) – student dostarcza prace dyplomowe promotorowi i recenzentowi

Studenci, którzy nie złożą kompletu dokumentów, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu dyplomowego oraz obrony pracy dyplomowej.
Obrona pracy odbywa się w terminie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału.

STUDIA I STOPNIA - TERMINARZ EGZAMINU DYPLOMOWEGO-LICENCJACKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016:

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Pielęgniarstwo

Położnictwo

SESJA EGZAMINACYJNA

04-16.05.2016r.

04 -13.05.2016r.

04 -13.05.2016r.

SESJA EGZAMINACYJNA POPRAWKOWA

17-24.05.2016r.

16-20.05.2016r.

16-20.05.2016r.

OSTATECZNY TERMIN ROZLICZENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH

28.05.2016r.

13.05.2016r.

13.05.2016r.

SKŁADANIE PRAC DYPLOMOWYCH W DZIEKANACIE

04-13.05.2016r.

04-13.05.2016r

04-13.05.2016r

OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA INDEKSÓW W DZIEKANACIE

31.05.2016r.

 

31.05.2016r.

 

31.05.2016r.

 

EGZAMIN TEORETYCZNY

07.06.2016r.

- sala 112 WNoZ

08.06.2016r.

- aula A3 WLK

06.06.2016r.

- sala 112 CD WNoZ

EGZAMIN TEORETYCZNY POPRAWKA

Do 15.09.2016r.

12.07.2016r.

- sala 112 CD WNoZ

11.07.2016r.

– sala 404 WNoZ

LOSOWANIE PLACÓWEK NA EGZ. PRAKTYCZNY

07.06.2016r.

 

08.06.2016r.

– aula A3 WLK

08.06.2016r.

– sala 404 WNoZ

EGZAMIN PRAKTYCZNY

09-10.06.2016r.

14-16.06.2016r.

09-10.06.2016r.

EGZAMIN PRAKTYCZNY POPRAWKA

Do 18.09.2016r.

19-20.07.2016r.

13.07.2016r

OBRONY PRAC LICENCJACKICH

16-30.06.2016r.

20-30.06.2016r.

20-30.06.2016r.


Zgodnie z Regulaminem Studiów, student obowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do dnia 30 czerwca, na studiach kończących się semestrem letnim.
Dziekan, na wniosek promotora lub studenta, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku:
-długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim orzeczeniem lekarskim,
-braku możliwości wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta,
może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej, o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu określonym w Regulaminie, tj. do 31.12.2016r.
Decyzją Dziekana student zostaje skreślony z listy studentów, w przypadku niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub niezdania egzaminu dyplomowego oraz w przypadku niezłożenia wniosku o odpłatne powtarzanie roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 201, Poz. 1188 z późn. zm.) w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu.
Ponadto na wniosek absolwenta uczelnia wydaje dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na język obcy wraz z suplementem do dyplomu (suplement jedynie w języku angielskim). Kompletny wniosek zawierający (podanie, zdjęcie do dyplomu, dowód wpłaty za odpis w języku obcym 40 zł), absolwent składa w Dziekanacie w terminie do 30 dni od dnia ukończenia studiów.
Złożenie wniosku po terminie 30 dni od daty obrony pracy dyplomowej lub wniosku niekompletnego, wiąże się z odmową wystawienia dokumentów.

Ponadto prosimy zapoznać się z następującymi przepisami:
1. Regulamin Studiów-od §29 do §39
2. Regulamin antyplagiatowy - Zarządzenie nr 71/2015
3. Regulamin egzaminu dyplomowego
4. Zasady redagowania i złożenia pracy licencjaskiej

 

[Przesłano przez: Tatiana Żurawska]

 

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2019

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.