image Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Szukaj

 
 
WFzOML
Zmiana rozmiaru tekstu:


A. Zgodnie z art. 171 ust. 3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2015 r. z późn. zm., Student może przenieść się z innej uczelni, w tym także zagranicznej, za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni przyjmującej, wyrażoną w drodze decyzji, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.

B. Uznanie efektów kształcenia uzyskanych przez studenta w uczelni macierzystej uczelni odbywa się na podstawie art. 165 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2015 r. z późn. zm.

C. Zgodnie z Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 53/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Senatu SUM, który mówi, że:

§ 27

1. Student może przenieść się z innej uczelni, w tym także zagranicznej za zgodą Dziekana, wyrażoną w drodze decyzji, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.
2. Przeniesienie może nastąpić jedynie z początkiem roku akademickiego, po zaliczeniu przez studenta poprzedniego roku studiów.
3. Studentowi, który uzyskał zgodę na przeniesienie mogą zostać zaliczone zajęcia na zasadach określonych w § 19.

D. Dokumentację kandydatów ubiegających się o przeniesienie na Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach należy złożyć nie później niż do dnia 14 sierpnia 2018 r. w Dziekanacie. Jeśli dokumentacja wpłynie po terminie, podanie pozostanie bez rozpatrzenia, a dokumenty zostaną odesłane.

E. Przeniesienie na Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu może odbyć się tylko i wyłącznie po zaliczeniu roku studiów oraz na ten sam kierunek jaki podjęty został na uczelni macierzystej.

F. O przeniesienie na studia mogą ubiegać się studenci innych uczelni, którzy spełniają warunki rekrutacyjne na dany kierunek na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim rozpoczęcia studiów.

G. Dokumenty, jakie kandydat ubiegający się o przeniesienie powinien złożyć w Dziekanacie:
- podanie do Dziekana z prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie na Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM w Katowicach
- pisemna prośba o zgodę na przeniesienie z opinią Dziekana Wydziału uczelni macierzystej
- przebieg studiów potwierdzający zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych przewidzianych planem studiów wraz z uzyskaną liczbą punktów ECTS
- zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta wraz ze średnią arytmetyczną ocen ze studiów i średnią z ostatniego zaliczonego roku studiów na uczelni macierzystej
- kopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu)
- decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na I rok studiów
- wykaz uzyskanych efektów kształcenia (moduł, sylabus).


[Przesłano przez: Anna Sośnierz]

 

 

image
 

Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
image
 

Wydział Lekarski - Katowice

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
image
 

Wydział Farmaceutyczny

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
image
 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
image
 

Wydział Zdrowia Publicznego

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

SUM © 2016-2018

 

 

 

logo sum bottom

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.