logo World's Top 2% Scientists' List Stanford University z fotografiami prof. Katarzyny Komosińska-Vassev i prof. Jana Kowalskiego

6 naukowców Śląskiego Uniwersytetu Medycznego znalazło się w prestiżowym rankingu 2 proc. najbardziej wpływowych naukowców na świecie, przygotowywanym przez Uniwersytet Stanforda (USA) wraz z wydawnictwem Elsevier. Opracowany ranking opiera się na dwóch zestawieniach.

W pierwszym zestawieniu oceniającym całościowy dorobek naukowców od początku kariery do 2020 r. według indeksu bibliometrycznego (na kryterium oceny wpłynął m.in. indeks Hirscha i liczba cytowań przez innych autorów), znalazł się dorobek prof. Zbigniewa Hermana, prof. Michała Tendery, prof. Jana Kowalskiego oraz Eweliny Szliszki z SUM.

Drugie zestawienie amerykańskiego rankingu dotyczy 2% najczęściej cytowanych naukowców na świecie w 2020 r. W skład tej grupy weszli: prof. Michał Tendera, prof. Ewelina Szliszka, prof. Katarzyna Komosińska-Vassev oraz prof. Marta Tanasiewcz z SUM.